Hva skal jeg gjøre etter videregående?

Elever som har tatt yrkesfag har rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring. Med generell studiekompetanse kan man studere på høgskole eller universitet. Noen universitet og høyskoler tilbyr forkurs på enkelte studier.

Hva er Vg2 kjøretøy?

Vg2 kjøretøy handler om feilsøking, reparasjon og vedlikehold av ulike typer kjøretøy. Programfagene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i arbeid på mekaniske, elektriske, elektroniske, pneumatiske og hydrauliske komponenter og systemer på kjøretøy.

Hva skjer hvis jeg ikke kommer inn på Vg2?

Hvis inntakskontoret mener at du ikke er kvalifisert for inntak på det du har søkt, vil du antagelig bli bedt om å endre søknaden din til et annet vg1. Ta gjerne kontakt med dem direkte for å spørre om det du lurer på.

Hva skal jeg gjøre etter videregående? – Related Questions

Kan man få jobb uten videregående?

Det er mulig å seg jobb uten vgs, men det er litt begrenset som sagt. I hovedsak kan man få det som heter “ukvalifisert arbeid”, altså ting som å jobbe i butikk, gå med avisen, jobbe på lager, den type ting.

Kan man bytte vgs etter 1 år?

Du kan bytte til et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. Dette heter omvalg, og gjelder deg med ungdomsrett . Du har rett til å gjøre ett omvalg, altså har du rett til å bytte linje bare én gang. Da får du utvidet rett til å fullføre videregående, inntil to år.

Har man krav på å komme inn på Vg2?

Man har rett til inntak på Vg2 dersom alle fagene fra Vg1 er fullført og bestått!

Når får man vite om man kommer inn på Vg2?

Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Kan man takke nei til skoleplass?

Vil du si fra deg studieplassen du takket ja til, kan du gjøre dette i søknaden din. Logg inn og gå til “Se søknad”. Helt nederst på siden finner du “Si fra deg tilbud etter svarfristen”. Trykk på lenken og velg det du vil takke nei til, signer med at du forstår reglene og registrer.

Hva kan du bli hvis du går salg service og reiseliv?

Du kan bli
 • salgsmedarbeider eller reiselivsmedarbeider.
 • administrasjonskoordinator eller sikkerhetsmedarbeider. Se alle yrker og kompetanser.

Hvor mye tjener salg og service?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det. En salgs– eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år.

Hva er 4s?

Salg, service og reiseliv med studiekompetanse er et fireårig løp, som gir store valgmuligheter, både underveis i utdanningen og etterpå. Opplæringen kombinerer teori og praksis på en motiverende og lærerik måte, som vil gjøre deg attraktiv i arbeidsmarkedet.

Hvorfor velge salg og service?

Ved å velge Salg, service og reiseliv får du en utdannelse som arbeidsmarkedet har bruk for, og hvor det er gode muligheter for å få læreplass. Etter læretiden har du mulighet for arbeid innen mange spennende og fremtidsrettede yrker.

Hva kan du bli når du går TIP?

Eksempler på hva du kan bli:
 • bilmekaniker, billakkerer, bilskadereparatør.
 • industrimekaniker, verktøymaker, sveiser.
 • bore- eller brønnoperatør.
 • matros, motormann.
 • landbruksmaskin- eller motormekaniker.
 • anleggsmaskinfører eller -mekaniker.
 • kulde- og varmepumpemontør.

Hva kan man bli hvis man går salg?

De nevner spesielt yrkene salgsmedarbeider, reiselivsmedarbeider, administrasjonsmedarbeider og vekter, avhengig av hvilken retning du velger videre. Hvis du velger å ta påbygg til generell studiekompetanse, får du mulighet til å studere på høgskole eller universitet, og da er det veldig mange muligheter.

Hvor mange år er salg og service?

Gir kompetanse til å gå ut i yrkeslivet. Tar normalt 3-5 år. Du kan ta fag-/svennebrev eller oppnå yrkeskompetanse.

Hva kan jeg bli hvis jeg går elektro?

Elektrofagarbeider
 • automatiker.
 • avioniker (flyelektriker)
 • dataelektroniker.
 • elektriker.
 • elektroreparatør.
 • energimontør.
 • energioperatør.
 • heismontør.

Hva kan du bli hvis du går helse og oppvekst?

Du kan bli:

aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider. helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør. apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær. hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker.

Hva kan jeg bli hvis jeg går bygg og anlegg?

Du kan bli
 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør.
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører.
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger.
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager.
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider. Se alle yrker og kompetanser.

Hvor mye tjener du på bygg og anlegg?

En bygningsingeniør tjener i snitt 706 200 kroner per år i privat sektor. Her kan det lønne seg å ta to ekstra år på skolen, da blir årslønnen fort 812 640 kroner per år for en sivilingeniør innen bygg og anlegg.

Leave a Comment