Hva kan man komme opp i muntlig eksamen 10 klasse?

Til muntlig eksamen kan man komme opp i naturfag, matematikk, norsk, engelsk, KRLE, samfunnsfag, og tilvalgsfag (for eksempel tysk, spansk, fransk, eller arbeidslivsfag, avhengig av hva man har valgt). En elev kan altså komme opp i for eksempel matematikk både skriftlig og muntlig eksamen.

Er muntlig eksamen vanskelig?

Det kan nok høres vanskelig ut med muntlig eksamen på ungdomsskolen, men de fleste bekymrer seg unødvendig mye. Det stilles sjeldent detaljspørsmål, så det er ikke absolutt alt i pensum man er nødt til å kunne. Og når du har karakter 5 fra før så burde du være ganske godt rustet til å takle denne utfordringen.

Hvordan ha en god muntlig eksamen?

Hvordan gjøre det bra på muntlig eksamen?
 1. Les oppgaven nøye. Sikre at du forstår hva det spørres etter, og besvar alle spørsmålene.
 2. Hold tida.
 3. Varm opp stemmen.
 4. Test teknikken.
 5. Ta det på alvor.
 6. Tenk ut spørsmål du kommer til å få.
 7. Still spørsmål tilbake om du er usikker.

Hva kan man komme opp i muntlig eksamen 10 klasse? – Related Questions

Når får man karakter på muntlig eksamen?

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen.

Hvor lang tid tar muntlig eksamen?

Gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen kan vare inntil 30 minutter for hver elev. For muntlig– praktisk eksamen er tidsrammen inntil 45 minutter for hver elev. Karakteren skal settes på individuelt grunnlag. Når sensorene har diskutert seg frem til karakter, skal eleven umiddelbart få vite karakteren.

Hvordan lage en god muntlig presentasjon?

5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
 1. Henvend deg til publikum. Hvem som skal høre på presentasjonen din vil ha stor betydning for hvordan du bør presentere stoffet ditt.
 2. Lag en presentasjon med god struktur.
 3. Enkelt og konkret, fremfor mye og komplisert.
 4. Vurder nødvendigheten og bruken av hjelpemidler.

Kan man få fritak fra muntlig eksamen?

Det er rektor som gjør vedtak. På videregående skole er det ikke mulig å få fritak for eksamen, men du kan søke om tilrettelegging på prøver og eksamen. Det står i forskrift til Opplæringsloven § 3-32 . Det kan tilrettelegges på mange forskjellige måter, men det er avhengig av fag og hva man skal måles på.

Hvordan forsvare bachelor muntlig?

muntlig eksamen skal du begrunne og forsvare bacheloroppgaven din. Det er særlig forventet at du skal kunne: gjøre rede for problemstilling, materiale, metoder og teoretiske begrep. utdype det empiriske arbeidet du har gjennomført (om du ikke har skrevet en rent teoretisk oppgave)

Hvordan lykkes med norsk muntlig eksamen?

Hvordan lykkes med norsk muntlig eksamen
 1. Få oversikt over pensum. Læreren din skal ha laget en liste over alle noveller, dikt og andre tekster dere har jobbet med i løpet av de siste årene.
 2. Skriv notater.
 3. Se sammenhenger.
 4. Diskuter med en medstudent.
 5. Søk på nettet.
 6. Få med flere syn og vinklinger.
 7. Still de riktige spørsmålene.

Hvordan få 5 i norsk skriftlig?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. For å karakteren 5 eller 6, så må du prestere høyt både på innhold, struktur og språk. Det du derfor må gjøre er å gå til norsklæreren din. Det er han som vet hva du er god på innenfor disse tre områdene, og han vet hva du må jobbe mer med.

Hva skal til for å bestå eksamen?

Tips for å bestå eksamen
 1. Å gi opp er ikke et alternativ.
 2. En uke igjen og ikke lest bøkene?
 3. Løs gamle eksamensoppgaver.
 4. Gå på forelesninger.
 5. Skriv notater så husker du bedre.
 6. Å BARE studere er ikke sunt.
 7. Dagen før dagen.
 8. Den store eksamensdagen.

Hvordan øve til naturfag muntlig eksamen?

Å gjennomføre muntlig-praktisk eksamen er uvant, og det er naturlig å være nervøs.

Repetisjon

 1. Gå gjennom læreplanen, og repeter sentralt fagstoff på de områdene du er mest usikker på.
 2. Tren på å forklare faglig innhold for en medelev, eller snakk høyt med deg selv.

Hva er justerende muntlig eksamen?

Du får én samlet karakter hvor muntlig eksamen kan føre til en eventuell justering av karakteren på skriftlig eksamen. Du får vite den endelige karakteren få minutter etter høringen.

Er naturfag muntlig eller skriftlig?

Eksamen i naturfag er muntlig-praktisk. Den består av en forberedelsesdel og en del med eksaminasjon.

Hvordan foregår muntlig-praktisk eksamen?

Muntligpraktisk eksamen

På en muntligpraktisk får du først en forberedelsestid på 20-30 minutter, opp til 45 minutter i enkelte fag, og deretter eksaminering inntil 30 minutter. I tillegg får du en praktisk del, som for eksempel er å utføre et forsøk i et realfag.

Hva skjer hvis man får 1 i standpunkt?

Karakteren 1 i standpunktkarakter betyr vanligvis at et fag ikke er bestått, men dersom eleven består eksamen er faget bestått. Her overstyrer eksamenskarakteren standpunktkarakteren, slik at eleven får bestått i faget likevel.

Hva er lov å ha med på eksamen?

Dette du huske på
 • Gyldig legitimasjon.
 • Egen datamaskin som du er vant til å bruke.
 • Hjelpemidler du skal bruke under eksamen.
 • Du ta med deg blå eller sort penn, og andre ting du trenger til eksamen (pc/bøker/mat og drikke/hodetelefoner med ledning/annet).
 • Kiosk er tilgjengelig i eksamenslokalet.

Kan man bare ta eksamen uten skole?

Det er fullt mulig å ta fag som privatist uten å følge noen form for undervisning. Har du selvdisiplin nok, er dette billigste måten å gjøre det på. Sørg bare for å skaffe deg den godkjente læreplanen for faget, slik at du leser på riktig pensum.

Hvilke karakterer kommer på vitnemålet?

I utgangspunktet skal alle avsluttende fag fra alle tre årene på vgs på vitnemålet ditt, pluss eksamenskarakterene fra alle tre årene. Med avsluttende menes fag hvor du skulle ha fått standpunktkarakter. Programfager avsluttende hvert år, så karakterene i alle disse fagene teller.

Leave a Comment