Hva kan man jobbe som i militæret?

Ingeniører, kokker, teknikere, økonomer, HR-personell, leger – militære og sivile – er bare noen av yrkesgruppene du finner i Forsvaret. Mange forsvarsansatte trekker frem følelsen av å bidra til fellesskapet som en positiv ting med å jobbe i Forsvaret.

Hvor mye tjener en soldat?

De norske soldatene kommer best ut. Med alle tillegg vil en 20-årig soldat uten samboer og utenlandserfaring få i overkant av 53.000 kroner i månedslønn før skatt, skriver avisen. Det er 23.000 kroner mer enn hva de svenske soldatene får, og 10.000 mer enn de danske.

Hva kan man studere i Forsvaret?

Sosiale medier
FILM OG MEDIERDESIGN OG KREATIVITET
INTERIØRSPILL
NETTSTUDIER FAGSKOLEMOTE
FOTOHØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING STED ELLER NETTBASERT
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG STED ELLER NETTBASERTFAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG STED ELLER NETTBASERT

Hva kan man jobbe som i militæret? – Related Questions

Er det høydekrav i militæret?

Forsvaret stiller mange krav, både medisinske og fysiske. Kroppshøyde er i dag ikke blant disse kravene, med unntak av noen få tjenester, som Garden eller flygerutdanning. Høydekravet til tjeneste som vaktgardist er 167 cm og som drillgardist 170 cm.

Har Forsvaret tilgang til karakterer?

– Men Forsvaret benytter ikke, og skal ikke benytte, karakterer fra videregående skole til seleksjon til førstegangstjeneste. Det gjøres unntak om en ungdom har fagutdanning eller særskilt kompetanse som vi er ute etter.

Hvor mye tjener man under utdanning i Forsvaret?

Utdanningstillegget du får under utdanningen tilsvarer 1G i folketrygden. Grunnbeløpet (1G) er kr 106 399 per 1. mai 2021.

Hvor mye tjener en offiser i Forsvaret?

Lønn varierer på de ulike type jobbene i forsvaret. Du finner en oversikt på utdanning.no . Befal med sersjant grad kan f. eks tjene rundt 440 000 kr i året, mens offiserer fra fenrik og høyere grad kan tjene rundt 660 000 kr i året.

Hvor mye tjener en befal i Forsvaret?

I 2017 var snittlønnen på 41.030 kroner for «befal med sersjants grad». I 2021 hadde den økt til 60.690. Det tilsvarer en økning på 48 prosent på fem år.

Hva er snittet på Krigsskolen?

For Krigsskolen: 10-7 for menn, 9-8 for kvinner.

Hvordan kommer man inn i militæret?

Sesjon er inngangen til en tjeneste i Forsvaret. Under sesjon tester vi deg fysisk, teoretisk og medisinsk. Og vi vil prate med deg for å høre om hva du er interessert i og motivert for. Rundt halvparten av dem som møter på sesjon, tas ut til tjeneste eller utdanning.

Hvordan bli befal i Forsvaret?

Befalsutdanning gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole (FHS), på Befalsskolen (BS) som er lokalisert på Sessvollmoen. Utdanningen varer i 12 uker. Det gjennomføres normalt tre kull i året, vinter, vår og høst. Som spesialist vil du på sikt kunne få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning.

Hva skal til for å bli korporal?

Innen de fleste tjenestefelt kreves det at man gjennomfører en opplæringspakke, består et kurs og fullfører fire års tjeneste som menig før man forfremmes til korporal.

Hva gjør en soldat?

En soldat er en person som har fått militær grunnutdannelse, og som tilhører et lands væpnede styrker. Betegnelsen brukes oftest om en soldat som tjenestegjør som vervet eller vernepliktig, og som har fått trening og utstyr til å forsvare landet og landets interesser.

Hvor mye tjener du i førstegangstjenesten?

Hvis du tenker på vanlig førstegangstjeneste, så har man ikke lønn i vanlig forstand. Du får utbetalt et såkalt tjenestetillegg, eller «dagpenger», som utbetales to ganger i måneden. Dette er penger som skal dekke ting du ikke får av Forsvaret, som toalettsaker.

Hvor lenge er du i militæret?

Kor lenge varar plikta? Som vernepliktig pliktar du å gjennomføre inntil 19 månader* (575 dagar) ordinær teneste. Ordinær teneste er førstegongsteneste, repetisjonsteneste og vanleg heimevernsteneste.

Er det lov å ha tatovering i militæret?

Så lenge tatoveringene dine ikke strider mot Forsvarets verdier, vil dette etter all sannsynlighet gå fint. På studier vil også dette svært sjeldent ha noe å si. Det er sikkert noen som ikke har fått jobb p.g.a. tatovering, men det varierer fra sted til sted.

Har man fri i militæret?

Ukentlig hvile. I løpet av en uke skal du ha minst 36 timer sammenhengende fri. Fortrinnsvis skal den være i tilknytning til en søndag.

Har man ferie i militæret?

Vi gjør oppmerksom på at ferieloven § 9 nr. 3 tredje ledd nå presiserer at adgangen til ferieavvikling under militær førstegangstjeneste og sivil tjenesteplikt er begrenset til feriefritid for ett år.

Hva slags sko bruker Forsvaret?

Alfa M/77 – Klassikeren fra Forsvaret.

Leave a Comment