Hva kan man bli med sport management?

Sport Management kvalifiserer til følgende arbeid;
 • lederjobb (som generalsekretær/daglig leder/sportslig leder) i idrettslag, særforbund, særkretser og idrettskretser.
 • klubbutvikling i særforbund eller idrettskrets.
 • idrettskonsulent i fylke, idrettskrets etc.
 • saksbehandling i offentlig og privat sektor.

Hvor kan man studere idrett?

Fylke
TittelStudienivåLærested
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)Bachelor og høgskolekandidatHøgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologiBachelor og høgskolekandidatNorges idrettshøgskole
Bachelor i treningBachelor og høgskolekandidatNord universitet

Hvordan bli lærer i idrettsfag?

Du blir lærer gjennom arbeid med aktivitetslære, fagdidaktikk (undervisningslære), basisfag, profesjonsfag og praksisopplæring. I studiet inngår omtrent 70 dager praksis, hovedsakelig i grunnskolen og videregående opplæring. Dette gir faglig grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket.

Hva kan man bli med sport management? – Related Questions

Kan man bli lærer med bachelor?

Vil du bli lærer? Dersom du har generell studiekompetanse og en relevant bachelorgrad på 180 studiepoeng, kan du undervise fra 5. klasse og oppover ved å bygge på utdanningen din med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Kan man ta PPU etter bachelor?

Frå hausten 2019 må dei som skal ta PPU allmennfag minimum ha ein mastergrad for å vere kvalifisert. Unnataket er for kandidatar som har teke ein bachelorgrad i praktisk-estetiske fag, som ved Høgskulen i Volda gjeld design, kunst og handverk, idrett og kroppsøving, musikk og teater og drama.

Hvordan komme inn på idrettslinja?

Inntil halvparten av elevene på Vg1 Idrettsfag kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter. For andre halvparten er det ingen spesielle opptakskrav, utover karaktersnitt. Det viktigste er å være intessert i helse og fysisk aktivitet.

Hva er snittet på toppidrett?

Utover det skolemessige vurderer vi de idrettslige forutsetningene også, slik at skole og idrett vurderes ca. 50 – 50. Snittkarakterene for de som kommer inn på WANG har de siste årene vært 4,1 og du bør ha God i orden og oppførsel.

Hva må man ha i snitt for å komme inn på idrettslinja?

Det siste årene har snittet for å komme inn på idrettslinja vært mellom 3,8 og 4,5. For elever med gode idrettsresultater er det mulig å søke om tilleggspoeng, og antallet elever som får disse tilleggspoeng vil påvirke inntakssnittet.

Hva kan man gjøre etter idrettslinja?

Hva kan du bli (med høyere utdanning)?
 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener.
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse.
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme.
 • politi, befal eller offiser.

Hvorfor velge idrettslinja?

Hvorfor velge idrettsfag? Idrettsfag passer for deg som er interessert i idrett, helse og fysisk aktivitet. Du vil delta på variert trening i tillegg til eventuell spesialtrening i din egen idrett. Du må være glad i å trene og innstilt på å ha med treningstøy på skolen hver dag.

Hvordan bli idrettspsykolog?

Bachelorgrad i trenerrollen og idrettspsykologi kvalifiserer til opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og idrettspsykologi. Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak til doktorgradsstudiet/phd studiet, som er en ren forskerutdanning.

Hvor mange år er idrettslinja?

Ved å gjennomføre 3 år på idrettsfag får du studiekompetanse og er dermed kvalifisert for høyere utdanning.

Hva kan du bli når du går TIP?

Eksempler på hva du kan bli:
 • bilmekaniker, billakkerer, bilskadereparatør.
 • industrimekaniker, verktøymaker, sveiser.
 • bore- eller brønnoperatør.
 • matros, motormann.
 • landbruksmaskin- eller motormekaniker.
 • anleggsmaskinfører eller -mekaniker.
 • kulde- og varmepumpemontør.

Hva gjør man på KDA?

Kunst, design og arkitektur
 1. å tegne.
 2. utforming av gjenstander i forskjellige materialer.
 3. å videreutvikle dine kreative evner.
 4. om kunst og kultur.
 5. om steds- og byutvikling.
 6. teoretiske fag.

Hvilken linje må jeg gå for å bli politi?

Det er ingen konkret linje du velge på videregående for å bli politi. Men du ha generell studiekompetanse. Det får du ved å velge ett av de studieforbedrende linjene på videregående: studiespesialisering, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, idrettsfag eller kunst, design og arkitektur.

Hvor mye tjener man i Kripos?

fast stilling som politioverbetjent (SKO 0287), i lønnsspennet kr 565 500-607 700 (ltr. 64-68) eller som politiførstebetjent (SKO 0285), i lønnsspennet kr 505 800-565 500 (ltr. 58-64). Stillingskodeplasseringen avhenger av kvalifikasjoner og blir vurdert på grunnlag av dokumentert kompetanse.

Hvor mye tjener en politi advokat?

For endel år siden fikk statsadvokatene et kraftig lønnshopp, slik at de nå normalt ligger over en million i året. Politiadvokatene derimot, starter gjerne rundt 550.000-600.000.

Kan man bli politi selv om man har ADHD?

Diagnoser hvor vi trenger ekstra dokumentasjon:

Astma. Barneepilepsi. Tidligere eller avdiagnostisert ADHD eller ADD.

Hva tjener politi etter skatt?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Leave a Comment