Hva kan jeg gjøre med en Bachelor?

Her er fem alternativer du kan tenke over.
 1. Ny bachelorgrad. Når man vurderer videre studier etter bachelorgraden, er det fort å se seg blind på at mastergrad er den eneste logiske veien å gå.
 2. Ta nye fag eller enkeltemner.
 3. Fagskole.
 4. Mastergrad.
 5. Søke jobb.

Hvor mye tjener en logistikksjef?

Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker
Yrke20172018
Ledere av logistikk og transport mv.749 280772 440
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi736 200763 320
Eiendomsmeglere og – forvaltere737 520759 600
Tannleger740 040759 480

Hva skjer etter bachelor?

Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng . En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng .

Hva kan jeg gjøre med en Bachelor? – Related Questions

Er bachelor høyere utdanning?

En bachelorgrad tilsvarer det første nivået i en universitets- eller høgskoleutdanning, og er en betegnelse på en høyere grads utdanning. Bachelorgraden går normalt over tre til fire år og tilsvarer 180 studiepoeng (ECTS). Etter fullført bachelorgrad kan man velge å spesialisere seg videre med en mastergrad.

Hvilken utdanning gir best lønn?

Studiene som gir best lønn:
 • Økonomisk-administrative fag 439.200 kroner.
 • Helse og sosial 433.200 kroner.
 • Naturvitenskap 423.720 kroner.
 • Master totalt 419.880 kroner.
 • Pedagogikk og lærerutdanning 418.080 kroner.
 • Alle 412.920 kroner.
 • Humanistiske og estetiske fag 410.640 kroner.
 • Bachelor, ingeniør 409.920 kroner.

Kan man ta bachelor på 4 år?

En bachelorgrad er normert til tre års studier, og 180 studiepoeng. Den vanligste måten å ta bachelor på, er et 3-årig løp innenfor ett studieprogram, men rammene for dette kan utvides og avgrenses etter eget ønske. Ønsker du for eksempel bedre tid til jobb eller andre ting, kan du ta graden deltid over flere år.

Er det mulig å ta master og bachelor samtidig?

Visste du at noen velger å studere to studieprogram samtidig? Det er fullstendig mulig, men utfordrende! Her kan du lese om hvordan en student endte opp med å velge to bachelorprogram samtidig.

Kan man gjøre om en bachelor til årsstudium?

I utgangspunktet kan du ikke få et årsstudium dersom du har fått opptak til en bachelorgrad. Du må fullføre det du har fått opptak til. Men – et årsstudium er ikke det samme som en grad. Et årsstudium betyr bare at du har 60 studiepoeng som er satt sammen slik at det gir en faglig fordypning.

Når avsluttes en bachelor?

Hvis du følger normert løp, 3 år, vil du være ferdig i våren 2021. Studieslutt pleier å være ca 15. juni.

Hva skjer hvis man ikke fullfører bachelor?

Du kan være inntil 60 studiepoeng forsinket uten at det påvirker hvor mye lån og stipend du kan få. Er du forsinket med mer enn 60 studiepoeng, har du ikke rett til lån og stipend. Men dersom det er spesielle grunner til at du ble forsinket, kan du likevel ha rett til støtte.

Hvor mange fullfører bachelor?

I 2020 ble det fullført 54 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler. 59 prosent av disse var bachelorutdanninger, 27 prosent var masterutdanninger. I 2020 ble det fullført tilnærmet like mange utdanninger som året før.

Hva betyr det å ta en bachelor?

Hva betyr ordet bachelor

Det tidligere navnet var baccalaureus, som etter klangen heller ikke er et helnorskt ord. Opphavet er latinsk og refererer til kransen av laurbærblader som ble anvendt til å dekorere en ung student som hadde avsluttet sin videre utdannelse.

Hvor mange poeng er en bacheloroppgave?

Antall studiepoeng varierer mellom 7,5 og 15 poeng, unntaket er Kulturminneforvaltning med 22,5 poeng hvor bacheloroppgaven er knyttet til hospitering og prosjektarbeid. I de fleste fag tilbys bacheloroppgaven i 6. semester.

Hvorfor heter det bachelor?

Historie. Bachelor er den engelske skrivemåten for den tradisjonsrike graden baccalaureus, en lavere grad brukt ved europeiske universiteter siden middelalderen. Graden baccalaureus ble tatt i bruk ved universitetet i Paris i det 13. århundre, som den laveste akademiske graden.

Kan man ta en bachelor på deltid?

Du kan gjennomføre både bachelor– og mastergrader på deltid, ved siden av jobb.

Hvor mye er 180 studiepoeng i snitt?

En bachelorgrad er på 180 studiepoeng. Du får studiepoeng for hvert fag du fullfører, og når et studium gir 180 studiepoeng, betyr det den består av fag som til sammen gir dette. Du kan få 2 tilleggspoeng i ordinær kvote for å ha tatt fag som til sammen gir 60 studiepoeng.

Kan man begynne på master uten bachelor?

Du kan ikkje ta ut mastergraden før du også kvalifiserer for bachelorgraden. Når du har oppnådd bestått resultat i emnet som står att, vil bachelorgraden bli skrive ut og det er ikkje lenger muleg å ta kontinuasjonseksamen i emnet.

Er NTNU gratis?

Det koster penger å studere på NTNU

Det koster riktignok i overkant av 600 kr for semesteravgift på begynnelsen av hvert halvår, men kort tid etter at du har betalt dette får du studielån inn på kontoen (hvis du har søkt om det), og du vil ikke merke at de hundrelappene er borte.

Hvor mye koster et semester på NTNU?

Semesteravgiften går til Studentsamskipnaden Sit. Semesteravgiften er i dag 600 kroner per semester. Pengene finansierer blant annet studentenes velferdstilbud.

Leave a Comment