Hva kan fås på blå resept?

Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept. Eksempler på slike sykdommer er diabetes, stoffskifteproblemer, astma, hjerte-/karsykdommer og inkontinens.

Hva kan man få dekket av Helfo?

Refusjon og støtteordninger
 • Tannbehandling.
 • Legemidler som ikke kan skrives direkte på blå resept.
 • Prevensjon for deg mellom 16 og 22 år.
 • Infertilitetsbehandling.
 • Næringsmidler på blå resept.
 • Helsetjenester ved yrkesskade.
 • Bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.
 • Medisinsk forbruksmateriell på blå resept.

Er medisiner på blå resept gratis?

Utgifter til blå resept inngår i ordningen med frikort, og blir registrert elektronisk. Det betyr at hvis du betaler mer enn egenandelstaket får du automatisk frikort. Egenandelstak for 2022 er 2921 kroner. Frikort registreres automatisk på apoteket.

Hva kan fås på blå resept? – Related Questions

Hva kan legen ta betalt for?

Betaling for annet enn konsultasjonen
 • Resept, sykmelding, rekvisisjoner og henvisninger.
 • Tillegg for smitteprofylakse.
 • Tillegg for forbruksmateriell.
 • Informasjon og kvittering.

Kan man få paracet på blå resept?

Paracetamol er førstevalget ved medikamentell behandling av kroniske smerter. Siden 2008 har disse pasientene kunnet få paracetamol på blåresept.

Hvordan få dekket medisiner?

Send søknad digitalt til Helfo

Du kan søke om å refundert utgifter du har hatt til legemidler ved å bruke digitalt skjema. Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dette gjelder selv om søknaden din fortsatt er til vurdering hos Helfo.

Hva er forskjellen på hvit resept og blå resept?

Hvit resept er den vanlige resepten som benyttes når det forskrives legemidler som krever resept, og som ikke omfattes av blåresept-ordningen. Som hovedregel må pasienten selv dekke alle utgifter til medisiner på hvit resept, og beløpet teller ikke som egenandel i forhold til frikortsordningen.

Hva dekker frikort 2022?

Egenandelstak 1 dekket lege, psykolog, sykehusopphold, prøvetaking hos laboratorier og røntgeninstitutt, medisiner og næringsmidler. Taket var på 2460 kroner. Egenandelstak 2 dekker fysioterapi, tannsykdommer, rehabiliteringsopphold og behandlingsreiser til utlandet. Taket var på 2176 kroner.

Hva dekker frikort helse?

I dag kan godkjente egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt telle med i opptjeningen til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Kan man bruke frikort hos tannlegen?

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for frikort for helsetjenester. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du har rett på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, kan du som hovedregel ikke få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden.

Er medisiner gratis med frikort?

Legen din kan forskrive legemidler og utstyr på blå resept dersom du har en kronisk sykdom/tilstand som krever langvarig behandling. Ved uthenting på apoteket betaler du en egenandel, med mindre du har fått frikort. De som har frikort betaler ingenting i egenandel.

Er fysioterapi gratis med frikort?

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen.

Hvem har rett til gratis fysioterapi?

Fra 1. januar 2017 er det bare barn under 16 år og yrkesskadde som er fritatt fra å betale egenandeler for fysioterapibehandling. Mer enn 200 000 pasienter med bestemte diagnoser som inntil nå har fått gratis fysioterapi, må dermed betale inntil 1990 kroner for behandlingen i 2017.

Kan NAV dekker fysioterapi?

I utgangspunktet er det ikke en ordning som dekker utgifter til fysioterapeut hos NAV. Men mange fysioterapeuter har avtale med kommunen, såkalt driftstilskudd. Og da blir deler av behandlingen dekket av folketrygden slik som hos legen. Du betaler altså kun en egenandel.

Hva skjer hvis man går over frikort?

Uansett om du først har hatt frikort eller ikke, vil den totale skatten du betaler bli den samme. Hvis du ikke bestiller nytt skattekort må arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt av inntekten du tjener over frikortgrensen. Du vil få tilbake det du eventuelt har betalt for mye i skatt, året etter.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 500 000?

Om du tjener 500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 123,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 376,402 kr per år, eller 31,367 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 24.7% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Kan man tjene 50 000 skattefritt?

Hvis du har et enkeltpersonforetak hvor omsetningen ikke overstiger 50 000 kr i det gjeldende året, trenger du som hovedregel ikke å levere næringsoppgave for foretaket. Omsetning er det samme som driftsinntekter, altså inntekt før fradrag for kostnader og andre skattefradrag.

Hvor mye skatt må man betale når man tjener 600 000?

288 kr per time er hvor mye per år? Om du tjener 600,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 157,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 442,402 kr per år, eller 36,867 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 26.3% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Hvor mye skatt på 1 million?

Om du tjener 1,000,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 328,123 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 671,877 kr per år, eller 55,990 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 32.8% og marginalskattesatsen din er 46.0%.

Leave a Comment