Hva kan du bli med BI?

Du kan velge følgende bachelorstudier på heltid:
  • Bachelor of Business Administration (BBA)
  • Bachelor of Data Science for Business.
  • Bachelor of Digital Business.
  • Creative Industries Management.
  • Digital kommunikasjon og markedsføring.
  • Eiendomsmegling, jus og økonomi.
  • Entreprenørskap.
  • Finans.

Hvor mange får jobb etter BI?

Totalt 95 prosent av alle masterstudenter var i jobb seks måneder etter graduering. Samtidig viser undersøkelsen at 82 prosent av bachelorstudentene var i jobb i løpet av den samme tidsperioden, mot 84 prosent i 2019.

Hva kan man bli om man studerer business?

FILM OG MEDIERDESIGN OG KREATIVITET
INTERIØRSPILL
NETTSTUDIER FAGSKOLEMOTE
FOTOHØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING STED ELLER NETTBASERT
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG STED ELLER NETTBASERTFAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG STED ELLER NETTBASERT

Hva kan du bli med BI? – Related Questions

Hvor mye tjener en økonom?

Econas lønnsstatistikk viser at økonomer (Econas medlemmer) har et lønnsnivå godt over gjennomsnittstallene i SSBs statistikk for alle yrkesgrupper. I snitt tjener økonomer 805.000 per år i følge Econa. Statistikk fra SSB tilsier et snitt på 547.320 i snitt for alle norske arbeidstagere i samme periode.

Hva må man ha i snitt for å bli økonom?

Du trenger generell studiekompetanse og 44 konkurransepoeng (47 hvis du ikke har førstegangsvitnemål) for å komme inn på dette studiet.

Hva lærer man i økonomi og ledelse?

I årsstudiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap. På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv.

Hva er økonomi og administrasjon?

Dette studiet er for deg som er analytisk og som vil lære hvordan økonomi, data og tall former samfunnet og bedrifter. Du får en svært ettertraktet kompetanse, og kan jobbe i stort sett alle bransjer og sektorer.

Hvor vanskelig er økonomi matte?

Selve matten i dette faget er ikke så vanskelig, det består stort sett av ganske greie formler og tallregler. Jeg tror utfordringen for de fleste i dette faget ligger i å sette formlene i sammenheng med tekstene, og vite hvilke regler som gjelder for hvilke oppgaver.

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hva skal til for å bli siviløkonom?

Siviløkonom er en beskyttet tittel . For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag. Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå.

Hvor mye tjener en siviløkonom i måneden?

Finansmeglere tjente i snitt 95 990 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 1 151 880 kroner. Mannlige finansmeglere tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 109 250 kroner i måneden, kvinner tjener 66 330.

Hvor mye tjener en samfunnsøkonom?

Gjennomsnittlig årslønn for en samfunnsøkonom varierer vanligvis mellom 520.000 til 680.000 kroner, avhengig av hvor du er ansatt.

Er NHH bra?

NHH er blant de ledende handelshøyskolene i Europa, og er trippel akkreditert, noe som bidrar til høy kvalitet og at vi tiltrekker oss fremragende studenter og ansatte innen økonomisk-administrative fag på bachelor, master og phd.

Hva er A snitt i tall?

Tall for 2018 viser at gjennomsnittlig karaktersnitt på vitnemål fra NHH var 3,76 på bachelor og 4,07 på master, der A tilsvarer 5 og B tilsvarer 4 og så videre.

Hvor mange får A på master?

I 2006 fikk 21,2 av studentene toppkarakter A, mens tilsvarende tall i 2015 var 17,5. Også ved universitetene har andelen med toppkarakterer gått ned, men ikke like mye som for høgskolene. I 2016 fikk 23,5 prosent A på universitetet, mot 25 prosent 10 år tidligere.

Hvor mye koster det å gå på NHH?

Semesteravgift. Sammen med semesteravgiften krever NHH inn en avgift på kr 210 per semester som går uavkortet til Kopinor.

Er MBA en master?

Universitet og høgskole

En Master of Business Administration, forkortet til MBA, er en utdanning innen økonomi og ledelse. I løpet av studiet er det vanlig å velge en spesialisering, som for eksempel innen strategi, ledelse, innovasjon, økonomistyring eller markedsføring.

Hvor mye koster det å gå på NTNU?

Studieavgift. Dette er et betalingsstudium, og den samlede studieavgiften er på kr. 56 400,-. Studieavgiften deles opp i 4 terminer og studenten vil motta faktura på kr 14 100,- i forkant av hvert semester.

Hva er forskjellen på master og MBA?

Opptakskravet der er 180 studiepoeng/bachelorgrad og minst 2 års relevant arbeidserfaring. Selve masterstudiet gir 90 studiepoeng over tre år. Et MBA-studium er bygget rundt en grunnstamme som fokuserer på strategi, ledelse og aktiv utøvelse av ledelse i offentlige og private virksomheter.

Leave a Comment