Hva kan Buypass brukes til?

Buypass er Norges eneste utsteder av internasjonalt godkjente SSL-sertifikater. 2,3 millioner nordmenn har en Buypass ID som kan brukes for enkel identifisering og betaling. Et unikt tilbud for salg i digitale kanaler når både kunnskap om kunden og enkel trygg betaling er viktig.

Hvorfor får jeg regning fra Buypass?

Buypass leverer betalingstjenester og sender derfor eFaktura på vegne av andre virksomheter. I nettbanken din finner du vedlegget som følger med eFakturaen. Her ser du hvem Buypass har sendt faktura på vegne av, og hva det gjelder.

Hvor lenge varer Buypass?

Buypass Smartkort

Gyldig i 3 år.

Hva kan Buypass brukes til? – Related Questions

Er MinID og BankID det samme?

MinID utstedes av Digitaliseringsdirektoratet, og kan bestilles fra det året du fyller 13 år. Mer om registrering og innlogging med MinID. BankID er en personlig, elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerhetsnivå, nivå 4.

Hva er Buypass kundeavtale?

Om kundeavtalen

Dette er en avtale mellom deg som mottaker av elektronisk ID og Buypass AS (org nr. 983163327), heretter referert til som henholdsvis kunde og Buypass. I de tilfeller hvor tjenestene du som kunde benytter inkluderer Buypass e-penger og betalingsløsninger vil Buypass Payment AS (org nr.

Hvem eier Buypass?

Buypass AS eies med 50 % av Norsk Tipping AS og 50 % av EVRY Norge AS. Buypass AS eier Buypass Payment AS med 100 %.

Hvordan bestille nytt Buypass kort?

For å få nytt kort må du ta kontakt med Buypass Kundeservice. Ta kontakt med Journalleverandør. Et Norsk Tipping spillerkort har en levetid på 8 år. Dersom kortet har gått ut på dato, må du få et nytt hos en av Norsk Tippings kommisjonærer.

Hvordan aktivere Buypass kort?

Velg Buypass ID > Buypass ID på mobil med passord/SMS som pålogging. Tast inn fødselsnummer (11 siffer) og klikk “Fortsett” Tast inn passordet du registrerte ved bestilling. Tast inn aktiveringskoden fra brevet og følg veiledningen som blir gitt.

Hvordan logge inn med Buypass?

Slik logger du inn:

Sett inn smartkortet i kortleseren. Velg Buypass ID. Velg Buypass ID på smartkort. Skriv inn PIN-koden til smartkortet.

Kan man bruke MinID på helsenorge?

Du kan ikkje bruke MinID til å logge på helsenorge.no. Det er fordi MinID er ein elektronisk ID som ikkje har høgt nok tryggleiksnivå. Skal du logge inn til helsenorge.no du ha høgaste tryggleiksnivå, som er nivå 4.

Hvordan bruke Helsenorge uten BankID?

På denne siden til helsenorge er det listet opp flere alternative innloggingsmetoder. I tillegg til bankid kan man bruke en av følgende: Buypass ID på smartkort. Buypass ID i mobil.

Kan du logge inn på helsenorge uten BankID?

Du må bruke BankID, Buypass eller Commfides for å logge deg inn på Helsenorge. Når du logger deg inn for første gang, blir du bedt om å lage deg en bruker.

Hvem har tilgang til min Helsenorge?

Når du logger inn på Helsenorge kan du benytte tjenester på vegne av:
  • deg selv.
  • andre som har gitt deg fullmakt via Helsenorge.
  • andre som har gitt deg fullmakt via papirskjema.
  • dine barn under 16 år, som du har foreldreansvar for.
  • personer med manglende samtykkekompetanse, som du har fullmakt til å handle på vegne av.

Hvilken blodtype har jeg Helsenorge?

Leter du etter blodtypen din? Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har på Helsenorge. Hvis det er behov for å vite blodtypen din, for eksempel ved blodoverføring eller graviditet, vil helsepersonell alltid ta en test.

Hvor kan jeg se mine blodprøvesvar?

Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal. Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell i hele landet.

Er det lov å lese sin egen journal?

Hva har du rett til innsyn i? I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 står det at alle pasienter og brukere har rett til innsyn i sin egen journal med bilag. Bilagene er alt det som ikke er skrevet direkte i pasientjournalen, slik som røntgenbilder, prøvesvar og pleieplaner.

Kan man ha kreft uten at det vises på blodprøver?

Blodprøver kan ikke si om du har kreft eller ikke, men avvik i visse blodprøver kan være tegn på kreft. Når det gjelder blodkreft er det blodcellene man ser på (røde blodceller, hvite blodceller, blodplater f. eks).

Hva koster det å ta blodprøve hos fastlegen?

En blodprøve blir tatt for å finne normale eller sykelige forhold i kroppen. Vi kan også bruke blodprøven til å se om du har fått i deg legemidler eller giftstoffer. Det er gratis å ta blodprøver.

Hva er gratis i Norge?

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt og fysioterapeut, samt for enkelte medisiner og medisinsk utstyr på blå resept. For barn er all tannbehandling gratis til og med det året de fyller 18 år.

Leave a Comment