Hva gjør man på gruppeintervju?

Vær høflig, og vis tydelig at du er motivert for jobben. Et gruppeintervju er at man er flere som har blitt innkalt til å intervjues som skal sitte sammen og svare på spørsmål/løse noen små oppgaver. Ofte er man nok et sted mellom 4-8 personer. Alle skal jo høres og ha sjansen til å si noe.

Hvordan holde gruppeintervju?

Hva bør du spørre om?
 1. Skriv ned ting du ønsker å få svar på forhånd. Gjerne ting som kandidaten selv nevner i søknadsteksten eller CV-en.
 2. Still oppfølgingsspørsmål der du er i tvil om hva kandidaten mener. Ikke hold deg 100 prosent til forhåndsplanlagte spørsmål.
 3. Be kandidaten komme med eksempler.

Hvor lenge varer et gruppeintervju?

Et jobbintervju varer vanligvis i 45-90 minutter. Det er vanligvis fra 1-3 intervjuere. Etter at du har fått presentert deg, vil arbeidsgiver vanligvis begynne med å fortelle litt om bedriften.

Hva gjør man på gruppeintervju? – Related Questions

Hva bør man ikke si på et jobbintervju?

Jobbintervju spørsmål og tips
 • «Jeg kom ikke overens med sjefen»
 • «Jeg er veldig nervøs»
 • «Jeg gjør hva som helst»
 • «Jeg vet at jeg har lite erfaring, men..»
 • «Det står på CV-en min»
 • «Ja, det kan jeg svaret på!»
 • «Perfeksjonisme er min største svakhet»
 • «Jeg tenker utenfor boksen»

Hvordan vet jeg at intervju gikk bra?

Det finnes en rekke ulike tegn som tyder på at intervjuet gikk bra. Du bør blant annet se på arbeidsgiveren (eller intervjueren) sitt kroppsspråk. Hvis vedkommende smiler og virker positiv, er dette alltid et godt tegn. Et annet positivt tegn, er at intervjuet varer lengre enn hva som opprinnelig var planlagt.

Hva skjer på andregangsintervju?

Annengangsintervjuet vil gjerne bli en forlengelse av hva som skjedde i dette første møte. – I dette møtet vil intervjuer gå mer i dybden på faglige spørsmål. Du må og være forberedt på å konkret beskrive mer om dine evner og egenskaper i forhold til oppgaver og bedriftens miljø, sier Paulsen.

Når er det vanlig å ringe referanser?

Når ringer arbeidsgiver referanser? Referansesjekken utføres ofte i etterkant av et jobbintervju. Din potensielt nye arbeidsgiver vil sannsynligvis gå gjennom flere intervjurunder med potensielle arbeidstakere, før han eller hun skal sile ut de beste. Da er det ofte aktuelt å ringe til referansene dine.

Når man ikke hører noe etter jobbintervju?

Har du ikke hørt noe på over en uke kan du sende en kort e-post for å høre hvor langt de er kommet i ansettelsesprosessen og igjen, understreke hvor interessert du er. Ikke ta kontakt per telefon, det fremstår som mer invaderende. Når du har sendt e-posten bør du ikke foreta deg noe mer.

Hvordan presentere seg selv på jobbintervju?

En typisk åpning av et jobbintervju er at du får spørsmålet – Fortell litt om deg selv! Her må du passe på at du ikke svarer med en enetale som er altfor lang og kjedelig. Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant.

Hva svarer man på svake sider?

Fortell om noen svakheter du har, men nevn samtidig hva du gjør for å forbedre disse. Du kan gjerne nevne konkrete eksempler på tiltak du har satt i gang. Kan dine negative sider komme til nytte? Da kan du i løpet av intervjuet vri de negative sidene over til å ha noe positivt i seg.

Hvorfor vil vi ansette deg?

Det som egentlig blir spurt om er «hvorfor bør vi ansette deg?». Fortell om utdannelsen din og hva du tar med deg fra studiene som vil være bra i denne stillingen. Belys tidligere arbeidserfaringer og snakk om hvorfor disse har gjort deg ekstra godt rustet for denne jobben osv.

Hvorfor har man gruppeintervju?

Gruppeintervju er en fin måte for arbeidsgiveren for å finne ut hvilken rolle den enkelte tar i gruppen. – Først og fremst brukes det for å kunne se hvordan folk fungerer sammen, løser oppgaver i team og for å finne ut hvilken type person de forskjellige kandidatene er.

Hva er mine svakheter?

1 – Finn en mangel som kan knyttes til jobben du skal gjøre, og forklar hva du har gjort for å forbedre deg. 2 – Omformuler spørsmålet til områder du mener du kan utvikle deg på. 3 – Når du nevner en svakhet, er det viktig å gi eksempler på situasjoner på arbeidsplassen der du har møtt problemer på grunn av dette.

Hvorfor har du lyst til å jobbe hos oss?

Når du svarer på spørsmålet om hvorfor du vil ha jobben, bør du dele relevante og spesifikke detaljer om hvordan din bakgrunn, erfaring, talenter, interesser, utdanning og andre egenskaper som gjør at du passer godt inn i denne jobben og i bedriften, råder Kelly.

Hvor mange på gruppeintervju?

Men oftest er man nok et sted mellom 4-8 personer. Alle skal jo høres og ha sjansen til å si noe. Du kan eventuelt ringe og spørre arbeidsgiveren om hvor mange som kommer på gruppeintervjuet.

Hva er det som motiverer deg?

Rådet snakker om tre grunnleggende motivasjonsfaktorer:
 • Ytre motivasjon – penger, status, ting.
 • Indre motivasjon (individnivå) – å gjøre noe du synes er gøy, givende, noe som gir deg mestring.
 • Indre motivasjon (kollektivt nivå) – å gjøre noe som er viktig for andre, for samfunnet.

Er det lov å ha notater på jobbintervju?

Notater er tillatt

Hvorfor skal vi velge deg? Det er lov å ha notater å støtte seg til i intervjuet, men pass på at det ikke blir opplesning.

Hva kan du bidra med i denne jobben svar?

Hva kan du bidra med i denne jobben? Vær igjen så konkret som mulig når du svarer. Tenk på hvilke egenskaper du har som kan passe i jobben, og gi eksempler på erfaringer du har som kan komme til nytte.

Hva er mine styrker?

Velg noen av dine mest vesentlige styrker som kreves for rollen og gi eksempler på prestasjoner. Styrker kan inkludere evnen til å lære fort, arbeide under press, gjøre flere ting på en gang, samarbeide med andre eller jobbe selvstendig.

Leave a Comment