Hva er vanlig drivstofforbruk?

Tabell
PersonbilerLastebiler og trekkvogner
Køkjøring270,881 853,80
Tett trafikk147,531 063,29
Traffikert135,63907,96
Lokalvei, 50km/t

Hvor mye bruker en bil på en mil?

I sine vinter-tester har Motor vist at biler med oppgitt forbruk på 0,5 liter på mila, ofte bruker 0,8 på norske veier.

Hvor mye koster det å kjøre en kilometer?

Koster mer enn du får dekket fra jobben

Ifølge de nye tallene fra OFV er det nå god grunn til å regne at en kilometer kjøring i gjennomsnitt koster 5-8 kroner.

Hva er vanlig drivstofforbruk? – Related Questions

Hvor mye kr per km?

Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats. Statens sats for kilometergodtgjørelse i 2023 kr 4,48 per kjørte kilometer. Denne satsen gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil.

Hvor mange kr per km?

Trekkfri og skattefri kilometergodtgjørelse og fradragssatser ved bruk av privat kjøretøy i yrkeskjøring.

Bil – sats for skattefri godtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

KjøretøyKroner per kilometer
Bil (også el-bil)3,50 kroner per km*
Motorbåt7,50 kroner per km
Snøscooter og ATV10,00 kroner per km

Hvor mye koster det å kjøre bil i en time?

Alt dette tatt i betraktning kan man likevel si at prisen på én kjøretime for førerkort klasse B ligger et sted mellom 500 til 800 kroner. De fleste trafikkskoler opererer med priser på rundt 700 kroner.

Hvordan regne ut forbruk på bil?

Å beregne forbruket er forholdsvis enkelt. Man ganger utstyrets forbruk i watt (W) med antallet timer man bruker utstyret i løpet av en dag, slik at man får antallet watt-timer utstyret bruker.

Hvor mye koster en gjennomsnittlig bil?

Ut fra forutsetningene som er gjort vil mellomklassebilen koste 107.500 kroner per år. Med 14.000 kilometer i kjørelengde per år, gir dette en gjennomsnittlig kilometerpris på 7,68 kroner. Per dag blir dette 295 kroner. Med stor bil kan du forvente om lag 40 prosent høyere kostnader enn mellomklassebilen.

Hvor langt kan man kjøre på 5 liter bensin?

Her finnes det ikke noe fasitsvar. Det varierer fra bil til bil, men det normale er vel mellom 5 og 10 liter. Det tilsvarer da normalt sett 7–12 mil – så et stykke kommer man. Det eksakte literantallet finner du i bilens instruksjonsbok.

Hva skjer om man går tom for bensin?

I utgangspunktet tar ikke motoren skade av å gå tom for drivstoff. Dersom det har kommet vann inn i tanken kan imidlertid en helt tom tank føre til at vann samler seg i tanken og skaper problemer. Uansett tyder tall fra NAF på at varsellampen fungerer etter hensikten.

Hvor mange liter i en tank bil?

Tankbilene som kjører rundt har en kapasitet på over 40.000 liter, noe som grovt sett tilsvarer at hver tankbil kjører rundt med påfylling til omtrent 1000 biler. Hver tankbil har som regel med seg alle de forskjellige bensintypene, samt diesel, fordelt på flere tanker.

Hvor lenge varer bensin?

Bensin kan lagres i flere år

Men hvis lokket ikke er skrudd på og er tett, tanken er ikke tett, eller at tanken oppbevares i for høy temperatur, kan den imidlertid miste sin fordampningsegenskap langt raskere, noe som altså kan gi startproblemer og ujevn gange.

Når er det lurt å fylle bensin?

TIPS 1: FYLL DRIVSTOFF SØNDAG KVELD ELLER MANDAG MORGEN

Kjøp bensinen når den er billigst. For mange steder er dette gjerne søndag ettermiddag eller kveld og tidlig mandag morgen. Følg med en uke eller to og noterer deg «ditt» gunstigste tidspunkt.

Hvor langt kan man kjøre på 10 liter?

Hvor langt kan man kjøre på 10 liter? Her finnes det ikke noe fasitsvar. Det varierer fra bil til bil, men det normale er vel mellom 5 og 10 liter. Det tilsvarer da normalt sett 7–12 mil – så et stykke kommer man.

Leave a Comment