Hva er lønnen til en elektriker?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en elektriker i snitt 517 440 kr per år. Det vil si at den gjennomsnittlige elektrikeren i Norge tjener 43 120 kr per måned.

Hvorfor velge elektrofag?

Du blir kjent med alle muligheter som elektrofag gir og du får prøve litt hvordan det er å jobbe i bransjen. På elenergi jobber du med sterkstrøm. Her lærer du det du trenger for å etter hvert jobbe som for eksempel elektriker, heismontør eller signaloperatør. Etter Vg2 kan du gå ut i lære i 2,5 år og ta fagbrev.

Er Elektro yrkesfag?

Elektrofaget følger hovedmodellen for yrkesfaglig utdanning med to år i skole og to og et halvt år i lære. Larsen erkjenner at elektrofaget er mer teoretisk enn andre yrkesfag, men poengterer at det fører til flere spennende muligheter.

Hva er lønnen til en elektriker? – Related Questions

Hvor mange år er elektro?

Tar normalt 3-5 år. Du kan ta fag-/svennebrev eller oppnå yrkeskompetanse.

Hva kan man søke etter VG1 elektro?

Du kan bli
 • elektriker eller elektroreparatør.
 • energioperatør eller energimontør.
 • tavle-, signal eller heismontør.
 • avioniker eller flymekaniker.
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker.
 • automatiker eller FU-operatør.
 • kulde- og varmepumpemontør. Se alle yrker og kompetanser.

Har fagbrev som elektriker?

Vanlig løp for en elektriker er Vg1 og Vg2 Elektro, og deretter cirka to og et halvt år som lærling . Det er mulig å ta fagbrev etter mange års erfaring som ufaglært. Å være en systematiker er gull verdt i dette yrket og gjør jobben mye enklere.

Hva kan du jobbe som elektriker?

Vanlige arbeidsoppgaver for en elektriker:

Elektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.

Hva gjør man som elektriker?

Hva gjør en Elektriker

Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service på eksisterende systemer. En del av arbeidet går med til å feilsøke. Elektrikere arbeider med boliger og andre bygninger, industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner, og alarm- og sikkerhetsanlegg.

Hvor mye tjener en energimontør?

Kva kan ein forvente i lønn i dette yrket? – Her i Spordrift er grunnlønna 460 000 kroner i året, utan tillegg. Beredskapstillegget er på ca. 100 000 kroner i året.

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hvor mye tjener en elektriker på oljeplattform?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvilke jobber er best betalt?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva har lærere i lønn?

Lønn
 • Universitets- og høyskolelektorer/-lærere: 622 320kr / år.
 • Lektorer mv. ( videregående skole): 635 520kr / år.
 • Grunnskolelærere: 592 320kr / år.
 • Førskolelærere: 536 280kr / år.
 • Yrkesfaglærere: 579 720kr / år.
 • Spesiallærere / spesialpedagoger: 572 040kr / år.

Hva slags jobb tjener man mest på?

Yrke2020Endring
Flygeledere1 139 2804,3 %
Finans- og økonomisjefer1 093 9207,2 %
Flygere1 126 4400,4 %
Legespesialister1 038 9606,1 %

Hva er laveste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvilken jobb tjener man minst på?

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 337.000 kroner.
Yrke2020Endring
Melke- og husdyrprodusenter380 7604,7 %
Hotellresepsjonister389 2800,9 %
Bingoverter, bookmakere mv.381 8402,7 %
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjo372 1204,5 %

Hvor mange nordmenn tjener over 2 millioner?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hvem er lavtlønnet i 2021?

april til nærmere definerte grupper med årslønn lavere enn omtrent 450.000 kroner. Dette betyr en økning i årslønnen i 2021 på knapt 1500 kroner for de lavtlønte.

Leave a Comment