Hva er en rød postkasse?

De røde postkassene omtales internt som tømmepostkasser, og på hver kasse er angitt tidsplan for tømming. Fra 1989 utplasserte Posten i enkelte byer gule postkasser ved siden av de røde, beregnet for post til nærområdet.

Hvor kan jeg sette opp postkasse?

Regler for plassering
  1. I tettbygd strøk: ved port eller innkjøring til eiendom eller inntil 100 meter utenfor port/innkjøring.
  2. I spredtbygd strøk: ved port eller innkjøring til eiendom eller inntil 250 meter utenfor port/innkjøring.

Hva skjer hvis Posten ikke finner postkassen?

Vi kan også legge pakken på ditt faste leveringssted registrert hos oss. I noen tilfeller betaler avsender for at pakken skal leveres ved døren din dersom den ikke får plass i postkassen. Da er det viktig at du merker døren din med navn slik at postbudet kan sette igjen pakken.

Hva er en rød postkasse? – Related Questions

Er det ulovlig å åpne andre sin post?

Det er forbudt å åpne brev som er adressert til andre, med mindre det foreligger samtykke fra den brevet er adressert til. Dette står i straffeloven § 205 bokstav c , og straffen er bot eller fengsel inntil 2 år.

Hva skjer med post uten frimerke?

Dersom en sending mangler eller har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale; 62,– kroner for faktura og 13,– kroner per brev. For å finne rett porto, se priser på pakker og brev.

Er man pliktig til å ha postkasse?

postloven § 19. Dersom postkassen er utilstrekkelig merket, har ikke tilbyder med leveringspliktig plikt til å foreta utlevering. I slike tilfeller sendes postsendinger i retur til avsender.

Hva skjer med post som ikke kommer frem?

Ved forsinkelse av registrert postsending plikter Posten bare å yte erstatning dersom det er betalt et særlig vederlag for at postsendingen skal komme raskt frem, eller for at den skal komme frem til særskilt avtalt leveringstidspunkt eller leveringsperiode.

Hvem sitt ansvar er det når pakken ikke kommer?

Posten har ansvaret for pakken fram til den er utlevert til mottakeren. Hvis pakken forsvinner underveis pga feil som de har gjort, så sier Postloven §28 at de må betale erstatning.

Hva skjer om Posten mister pakken din?

Ansvar. Ved skade eller tap erstatter Posten pakkens verdi inntil 10 000 kroner. Ved tap er det avsender som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen, mens det ved skade er det mottaker som skal sette frem krav om erstatning og dokumentere verdien på sendingen.

Hva er ikke lov å sende i Posten?

Dette kan ikke sendes i posten:

eksplosiver og brannfarlige stoffer. narkotiske stoffer. levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr. kopivarer/piratvarer.

Kan noen andre hente pakken min?

Engangsfullmakt Dersom du ikke selv kvitterer på meldeseddelen skriver du en fullmakt til den som skal hente sendingen for deg. Henter kvitterer med sitt navn på meldeseddel og foreviser: Fullmakt. Adressatens legitimasjon som dokumenterer rett underskrift på fullmakt.

Kan man få post på lørdag?

PostNord kjører ikke på lørdager. Du vil likevel både kunne hente og levere pakke ved lørdagsåpne ut- og innleveringssteder. PostNord kjører pakker alle dager hele året, med unntak av lørdager, søndager og helligdager.

Er Posten og Bring det samme?

Posten er vårt tilbud til det norske folk. Posten leverer pakker og brev til privatpersoner i hele Norge. Bring er vårt tilbud til det nordiske markedet. Bring tilbyr løsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge.

Når kommer Posten hjem til meg?

Du velger hvilken dag du vil ha pakken, og den leveres hjem på døren mellom kl. 17 og 21 i byer og tettsteder*. For resten av landet skjer leveringen mellom kl. 8 og 17.

Hvorfor kommer Posten på søndag?

– Litt avhengig av hvor man bor, så stemmer det at vi distribuerer reklame på søndager, forteller pressesjef i Posten Kenneth Tjønndal Pettersen. Det er utelukkende reklame som kjøres ut på søndager og det genererer inntekter for Posten ettersom dette gjøres på oppdrag for andre.

Når leverer PostNord i postkasse?

Som regel leveres pakker på kvelden frem til klokken 22. Enkelte steder leverer vi også på dagtid. Når pakken er på vei kan du som mottaker, dersom det er ønskelig, varsles om beregnet leveringstid. Dette gjør du ved å velge “melding om pakke på vei” i varslingsinnstillingene dine på myPostNord.

Kommer Posten to ganger om dagen?

Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Gjelder også for deg som har landpostbud.

Leave a Comment