Hva er egentlig nordlyset?

Hva er nordlys? Nordlys oppstår når elektroner og protoner blir slynget fra sola og kolliderer med atomer og molekyler i den øvre polare atmosfæren. Hvorfor beveger nordlyset seg? Uforutsigbare skurer av elektriske partikler som er styrt av jordas magnetfelt gir nordlyset dets former og bevegelser.

Hvordan dannes et nordlys?

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen.

Hvilken farge er nordlys?

Nordlysets farger varierer også med høyden. Det grønne nordlyset oppstår i området mellom 120–180 kilometer. Over dette finner vi det røde nordlyset, mens blått og fiolett nordlys hovedsakelig opptrer under 120 kilometer. – Men når stormene på sola er ekstra kraftige blir det mer rødt mellom 90 og 100 kilometer.

Hva er forskjellen på nordlys og sørlys?

Nordlys og sørlys er lys som oppstår når partikler fra solen kolliderer med jordens atmosfære. Vi finner nordlyset først og fremst på høyere breddegrader, over nordlige deler av Skandinavia, Island, Grønland, Canada, og Russland. Sørlyset opptrer på samme måte som nordlyset, men over Antarktis på den sørlige halvkule.

Hva er egentlig nordlyset? – Related Questions

Kan nordlys være lilla?

Blått og lilla nordlys

Blå og lilla er farger som er sjelden å se i nordlyset. Disse fargene viser seg når solaktiviteten er høy. Blå og lilla oppstår når solpartiklene kolliderer med nitrogen som befinner seg i en høyde på 95 km eller under.

Hvem eier nordlys?

Nordlys (avis)
Nordlys
Nordlys-bygninga i Tromsø. Foto: Harald Groven
Grunnlagt1902
EiereAmedia
SpråkNorsk

Hvor ser man sørlys?

Sørlys (aurora australis) er den andre typen, og finst over Antarktis og havområda rundt, altså på den sørlege polen. Nokon gonger kan sørlyset òg observerast frå New Zealand. Eigentleg kan sørlyset skje heile tida, men det blir først tydeleg synleg når det blir mørkt ute, som det er no i Antarktis.

Hvor er det vanligst å se sørlys?

De vanligste stedene å se nordlys er i polarregionene, innenfor en radius på 2, 500 km rundt de magnetiske polene. Dette området kalles aurorasonen, eller auroraovalen. Jo lengre nord du er, desto større sjanse har du for å oppleve nordlys.

Hvilken retning ser man nordlys?

Nordlyset er jo 100-300 kilometer over oss. Faktisk kan man stå på Svalbard og se nordlyset på sørhimmelen, i Tromsø og Lofoten er det midt over oss, og på Helgeland ligger det i nord. Da står vi altså og ser på akkurat det samme nordlyset fra fire ulike vinkler.

Hva trodde de nordlys var før?

Når nordlyset flammet over himmelen ble det sett på som et ondt varsel. Samene trodde at nordlyset var sjelene til de døde og derfor skulle det ikke snakkes om. Det var også sett på som farlig om du veivet, plystret eller sang under det, ettersom dette kunne gjøre lyset oppmerksom på at du var der.

Finnes det rødt nordlys?

Nordlysets farger varierer med høyden. Det sterke, grønne lyset kommer fra oksygen og oppstår i området mellom 120-180 km. Dette er fargen vi oftest ser på høyere breddegrader. Over dette finner vi det røde nordlyset, som også kommer fra oksygen.

Kan du høre nordlys?

Men nordlyset kan ikke sende lydbølger ned hit til jorda. Til det er atmosfæren der nordlyset oppstår for tynn. Og radiobølgene Steinbakk plukker opp med sine mottakere er for lavfrekvente til at vi kan høre dem.

Hvor gammel er nordlys?

Noldus (28. juni, ukjent år – Mars, 1998) var i utgangspunktet husnissen til Familien Malfang, den aller første gangen Noldus opptrådde var i 1992 da han kom på besøk til Harry Potter i Harrys sommerferie for å advare ham mot å dra tilbake til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom.

Hvor høyt er nordlys?

Hvor høyt oppe er nordlyset? De fleste nordlys forekommer mellom 90 og 130 km over bakken, men endel og da særlig det stråleformede nordlyset strekker seg opp til noen hundre kilometers høyde. Til sammenligning er vanlig flyhøyde for et jetfly ca 10 km, og ozonlaget befinner seg 20 til 30 km over bakken.

Når er det lettest å se nordlys?

Man kan se nordlyset i Tromsø fra sent i august til midten av april. Arrangerte nordlysturer er som regel bookbare fra tidlig september. Det er nødvendig med et mørkt «bakteppe» for å kunne se nordlyset, akkurat slik det er for å kunne se fyrverkeri og lynnedslag.

Hvor høyt opp er nordlys?

Hvor høyt oppe er nordlyset? Nordlyset forekommer mye høyere enn vanlig flyhøyde, som er rundt 10 kilometer over bakken. De fleste nordlysene er på høyder mellom 90 og 130 kilometer, og noen kan stråle helt opp til 700 kilometer.

Kan man se nordlys fra fly?

Den aller sikreste måten å få sett nordlyset på er ved å melde seg på nordlyssafari med fly. Da får du bli med på en flytur over skyene, og piloten styrer turen dit nordlyset er sterkest. Det er som kjent ikke alltid det er fint vær i Nord-Norge, og hvis det er overskyet får du ikke sett nordlyset fra bakken.

Hvor er det best å se nordlys i Norge?

De beste stedene å se nordlys på i Norge

I Nord-Norge er blant annet Tromsø, Kirkenes og Lofoten populære destinasjoner for reisende på nordlysjakt. Tromsø regnes som et av de beste stedene i verden for å se nordlyset.

Leave a Comment