Hva er daddel på engelsk?

Substantiv
1.Klage, bebreidelse.
2.Frukt av daddepalme.
Vis mer

Hva heter oregano på engelsk?

Oregano er handelsnamnet på krydder av ulike underartar og kultivarar av bergmynte i slekta Origanum i leppeblomfamilien. Oregano er det engelske namnet på bergmynte.

Hva er krok på engelsk?

krok {hankjønn}

grapnel {subst.} grappling iron {subst.}

Hva er daddel på engelsk? – Related Questions

Hva er kamel på engelsk?

kamel {hankjønn}

camel {subst.}

Hva er grotte på engelsk?

Særlig på engelsk brukes dronte gjerne som synonym for noe som er foreldet og utdatert, og uttrykk som «Dead as a dodo», i betydningen noe som er ugjenkallelig dødt eller foreldet, har for lengst blitt en del av språket.

Hva er en krik og krok?

krike m1 (norrønt kríkr, kriki) krok, bøyg; vinkel; bukt; elva går i krikar og krokar».

Hvordan bli flink i engelsk?

Seks tips for å bli bedre i engelsk
  1. Les og skriv så mye du kan.
  2. Lær gjennom film, youtube eller spill.
  3. Les høyt, og bruk språket.
  4. Lær deg nye ord – og bruk ordbok.
  5. Følg med og vær aktiv i engelsktimene.
  6. Språkhjelp på nettet.

Hva heter flipperspill på engelsk?

Flipperspill (engelsk: Pinball) er en type arkadespill, vanligvis operert med myntpåkast. Formålet er å manipulere en eller flere rullende stålkuler inne på gulvet i en pleksiglassdekket kasse, kalt flippermaskin.

Hva er stuping på engelsk?

stuping {hankjønn}

diving {subst.}

Hva er pung på engelsk?

pung {hankjønn}

billfold {subst.} pouch {subst.} wallet {subst.}

Hva er brassespark på engelsk?

Bicycle kick

Også kjent som «brasse» på norsk.

Hva er mal på engelsk?

template {subst.}

Hva er sang på engelsk?

singing {subst.}

Hva er mild på engelsk?

mildly {adv.}

Hva heter minus på engelsk?

Definisjoner av minus
Substantiv
1.A minus sign −.
2.A negative quantity.
3.A defect or deficiency.
Adjektiv

Hvordan sier man 3 på engelsk?

Ressurser for å Lære Engelsk
TallGrunntallOrdenstall
3threethird
4fourfourth
5fivefifth
6sixsixth

Hva kalles pluss og minus?

Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet kalles en sum. Tallene som legges sammen eller adderes kalles for addender. Subtraksjon (minus) vil si at man trekker et tall fra et annet tall.

Hvordan skriver man krokodille på engelsk?

Krokodille på engelsk
  1. Kildespråk. norsk.
  2. engelsk.
  3. crocodile.

Hvordan skriver man marsvin på engelsk?

marsvin {intetkjønn}

guinea pig {subst.}

Leave a Comment