Er selje gåsunger?

Selje blomstrer før lauvsprett om våren med gulfarga blomsteraks, kalt gåsunger, på hannplantene og noe mer anonyme grågrønne aks på hunnplantene. Selje produserer nektar og er en meget viktig matplante for insekter som humler og bier tidlig på året.

Hvilken familie tilhører selje?

Vierfamilien
Selje / Familie

Vierfamilien, også kalt pilefamilien, er en plantefamilie.
Alle artene er busker eller trær med spredte blader. De er utbredt i nesten alle landområder som ikke er dekket av is, men de mangler i Sahara, Den arabiske ørken, Atacamaørkenen, sørlige Patagonia, New Zealand og det meste av Australia.

Wikipedia

Hvordan sprer selje seg?

Selje bestøves (pollineres) av insekter. Frøene er modne i april-juni, og spres med vinden. I tillegg til frøformering, setter selja villig stubbeskudd.

Er selje gåsunger? – Related Questions

Hva heter selje på dansk?

Selje (Salix caprea) er en art av lauvtre i vierfamilien.

Selje (tre)

Selje
Vitenskapelig(e) navn:Salix caprea L., 1753
Norsk(e) navn:selje
Biologisk klassifikasjon:
Rike:Planteriket

Hvor høy blir selje?

Selje, Salix caprea, er en art av løvtre i vierfamilien. Den har rødgul kjerneved og grå bark. Selja kan bli opptil 20 m høy, med en diameter på 40 cm og en alder på 80 år. Rolf Utgård rapporterer fra Hvaler om nålevende Seljer med opptil 140 cm i diameter.

Hva kjennetegner selje?

Kjennetegn: Selje er et lite tre (opptil 10 meter høyt) men nordover og til fjells er den oftere buskformet. Bladene er store, ovale, matte og breiest på midten. Bladkanten er tannet eller ujevn. Seljen blomstrer i april-mai, før eller under løvspretten.

Hvilket tre er det gåsunger på?

Blomstrer nå

Salix er en fellesbetegnelse på selje, pil og vier – trær som finnes over hele landet. Blomstene fra disse trærne er altså gåsunger, eller kattelabber som noen også kaller det.

Hvilket tre er dette app?

Arbor er et digitalt hjelpemiddel for at besøkene skal kunne finne informasjon og turvalg i Arboretet. I tillegg har appen en bestemmelsesnøkkel til å finne ut hvilket tre man har funnet, gjelder ville treslag i Norge.

Hva er selje på latinsk?

Salix caprea
Selje / Vitenskapelig navn

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
  • Bjørk: 4,9 milliarder.
  • Gran: 3,2 milliarder.
  • Furu: 1,5 milliarder.
  • Gråor: 392 millioner.
  • Rogn: 327 millioner.
  • Selje: 152 millioner.
  • Osp: 121 millioner.
  • Hassel: 102 millioner.

Hvor høy blir en Hengeselje?

1,5-2 m høyt løvfellende tre med sterkt hengende greiner fra podestedet.

Hvilket tre er Salix?

Vier, selje og pil (Salix)

Når beskjære selje?

Selje tåler godt beskjæring, men som oftest er det ikke nødvendig. Treet kan også formklippes. Beskjæring kan med fordel gjøres om våren før veksten tar til.

Hvor høy blir Kulepil?

Spesifikasjoner
Salgsperiode:Mars – November
Høyde:170 cm
Vekt:19,5 kg
Innepotte Ø:29 cm
Opprinnelse:Norge

Hvor vokser vier?

Vierkjerr. Lave tettvokste busker og dvergbusker bestående av forskjellige arter med vier fra slekten Salix som vokser myrlendt på fuktig jord og mark i søkk eller langs myrkanter og i myrområder med sump, flommark, våtsump, langs sildrende bekker, bekkefar, kilder eller vann i fjellstrøk.

Hva er Salix allergi?

Allergi mot Salix-pollen gir allergiske symptomer som kan behandles med reseptfrie allergimedisiner fra apoteket. Symptomer på allergi mot Salix er som for annen pollenallergi, og inkluderer blant annet rennende, kløende og irriterende nese og øyne, serienysing, tett nese og røde øyne.

Hvor vokser Musøre?

Musøre er ganske vanlig i Skandinavia, og kan sees på frisk til fuktig, mager jord oppe på snaufjell, eksempelvis snøleier, vindutsatte steder, strender og berghyller. Vokser sjelden i skog, men kan også sees på åpne lyngheier i nærheten av skogsterreng. Brer seg til snaufjellet i Norge, Sverige, Island og Færøyene.

Hvor vokser piletre?

Det er to av de opprinnelige artene i Salix-slekta i Norge som kalles pil på norsk. Den ene er mandelpil som er sjelden i lavlandet på Østlandet og Trøndelag og finnes hovedsakelig på flommark. Den andre er doggpil som er ganske sjelden på Østlandet og finnes på sandjord, ved strender, veikanter og fuktig eng.

Når høster man pil?

Tidspunkt. Pilen skal høstes fra pilen går i dvale i slutten av november til den begynner å komme til live igjen i mars/april. Det er viktig at roten har trekt til seg all sevjen fra pilen og alle bladene er blitt gule og falt av før høstingen begynner.

Leave a Comment