Er klar Svanemerket?

Klar er Svanemerket

Rengjøringsmiddel fra Klar inneholder ingen «verstingstoffer», og minimalt med stoffer som er sterkt allergifremkallende eller giftig for livet i vannet. Dermed trenger du ikke tenke på vaskevannet ditt.

Hva vil det si at et produkt er miljømerket?

Det vil si produkter som ikke er helsefarlige, ikke forurenser eller forsøpler, og at produktene kan resirkuleres. Alle produkter med miljømerker er tydelig merket i vår nettbutikk – det er også mulig til å filtrere slik at kun produkter merket med offentlige miljømerker vises.

Hva betyr Svanemerket maling?

En interiørmaling merket med Svanemerket eller EU-Ecolabel er blant de malingene som er minst skadelige for miljøet innenfor sin produktgruppe. Disse miljømerkene viser at produktet oppfyller en rekke strenge helse- og miljømessige krav.

Er klar Svanemerket? – Related Questions

Hvordan få Svanemerket?

Slik får du et produkt svanemerket
 1. Finn riktige miljøkrav for ditt produkt. For å kunne svanemerke en vare eller tjeneste må produktspesifikke miljøkrav oppfylles.
 2. Send inn søknad. Søknaden sendes inn i Nordic Ecolabelling portal.
 3. Dokumenter at miljøkravene er oppfylt.
 4. Markedsfør deres produkt som Svanemerket.

Hvorfor svanemerke?

Hensikten med Svanemerket er todelt: Å stimulere produsentene til å lage miljøtilpassete varer og tjenester, og å gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode miljøvalg. 94 % av den norske befolkningen kjenner til Svanemerket (Respons Analyse 2014).

Hva slags former for miljømerking som finnes i Norge?

I Norge er det to miljømerker som er godkjent av offentlige myndigheter, miljømerkene «Svanen» og «Blomsten». Miljømerket «Svanen» er en offisiell, felles nordisk ordning. Den ble innført i 1990 og kom i stand gjennom samarbeidet i Nordisk Ministerråd.

Hva betyr det at et batteri er Svanemerket?

Svanemerket stiller krav til:

Grenseverdier for bruk av tungmetaller. Forbud mot bruk av PVC i batterier og emballasje. Policy på samfunnsansvar (CSR) for å sikre ansvarsfull bruk av begrensede råvarer og innkjøp av konfliktfrie mineraler. Test av batterienes levetid, holdbarhet, sikkerhet og kvalitet.

Hva er miljøsertifiserte varer?

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet.

Hvorfor er miljømerking viktig?

– Med miljømerking kan vi velge produkter som har et minst mulig skadelig fotavtrykk, og som gir minst mulig belastning på naturen og kloden vår, sier hun, og legger til at miljømerkede produkter ofte er bedre for helsen vår.

Hvilke typer merkeordninger finner vi for varer i norske butikker?

Noen sentrale ordninger er: økologimerket (Debio), Nyt Norge, Nøkkelhullet, Spesialitet Norge, Brødskala’n og Fairtrade (også andre produkter enn mat). Gode merkeordninger bidrar til å styrke forbrukernes grunnlag for valg.

Hvem står bak nytt Norge?

Hvem står bak? Merkeordningen er utviklet av stiftelsen Matmerk etter oppdrag fra norske myndigheter. Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal styrke konkurransedyktigheten for norsk matproduksjon.

Hvordan kan mat være bærekraftig?

Hvordan kan jeg spise mer bærekraftig?
 1. Spis mer plantebasert. Kjøtt- og meieriproduksjon står for høye klimagassutslipp og krever mer ressurser og areal enn plantebasert mat.
 2. Spis mindre og bedre kjøtt. Spar kjøttet til helg og fest!
 3. Gjør bevisste valg av fisk og sjømat.

Hva vil det si å være bærekraftig?

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Er Norge bærekraftig?

Norsk økonomi ser ut til å være bærekraftig, da vår økonomiske formue – inkludert menneskelige ressurser – er økende. Men samtidig trekker faktorer som vidtrekkende konsekvenser av mulige klimaendringer, effekter av miljøgifter og en høy andel uføretrygdede i befolkningen i motsatt retning.

Hvordan finne ut om noe er bærekraftig?

Det finnes ikke en universell definisjon på begrepet, men det er vanlig at det omhandler tre dimensjoner: miljømessige og sosiale forhold samt økonomi må ivaretas for at noe skal være bærekraftig. Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold.

Hva kan man gjøre for å bli mer klimavennlig?

Ti klimatiltak i hverdagen
 1. Ta beina eller sykkelen fatt. Den desidert mest miljøvennlige måten å komme seg frem på er ved å ta sykkelen eller beina fatt.
 2. Velg klimavennlige reisemål.
 3. Bruk strømmen smart.
 4. Velg energismarte produkter.
 5. Bytt ut den fossile oljefyren.
 6. Fyr riktig med ved.
 7. Ta vare på det du har.
 8. Spis mindre kjøtt.

Hva er mest miljøskadelig?

Strøm-produksjon slipper ut mest CO2

Energiproduksjon er den største kilden til CO2 på kloden. Når du tenner lampen eller søker på Google, bruker du strøm.

Hvordan stoppe klimakrisa?

I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.

Hvorfor er det viktig å spise mindre kjøtt?

I Helsedirektoratets kostholdsråd anbefales det å begrense mengden rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt til 500 gram per uke. Bakgrunnen for dette er at det er vist sammenheng mellom inntaket av disse matvarene og økt risiko for kreft i tykk- og endetarm.

Leave a Comment