Er det lov å øvelseskjøre på parkeringsplass?

Nei, du kan ikke øvelseskjøre uten å fullført trafikalt grunnkurs. Dette gjelder også på parkeringsplasser hvor det ikke er noen andre i nærheten.

Hvor kan man øvelseskjøre med moped?

Hvor kan du øvelseskjøre? På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg, ser deg hele tiden og kan instruere deg. Skal du øvelseskjøre på vei eller andre områder som ikke er avsperret, må ledsageren kjøre eget kjøretøy eller sitte på, se ovenfor.

Hva er reglene for øvelseskjøring?

Krav til deg som skal øvelseskjøre med klasse B
  • Fylt 16 år.
  • Gjennomført trafikalt grunnkurs.
  • Du som skal øvelseskjøre må under kjøring ha med deg øvelseskjøringsbevis enten fysisk eller digitalt, og gyldig legitimasjon.
  • Du skal til enhver tid være egnet til å kjøre bil.

Er det lov å øvelseskjøre på parkeringsplass? – Related Questions

Er det lov å øvelseskjøre alene?

På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere deg.

Er det lov til å ha passasjerer når man øvelseskjører MC?

Det er ingen regler som hindrer ledsager fra å ha en passasjer under øvelseskjøring men pass da på at den som sitter bakerst på sykkelen har en refleksvest med L slik at andre ser at det er øvelseskjøring.

Hvilke regler gjelder for privat øvelseskjøring?

Øvelseskjøringen må ikke være til fare eller ulempe for annen trafikk. Ledsager må selv vurdere hvorvidt dette er tilfelle. Øvelseskjøring bør vanligvis ikke skje der det er stor trafikk eller i rushtiden. Politiet kan av hensyn til trafikksikkerheten forby øvelseskjøring på bestemte steder og tide.

Er det lov å øvelseskjøre når man er 15?

Du må ha fullført trafikalt grunnkurs og være fylt 16 år for å kunne øvelseskjøre med personbil.

Er det lov å øvelseskjøre med bil uten håndbrekk?

Du kan drive øvelseskjøring med din sønn eller datter selv om du ikke har en håndfast nødbrems i bilen. Regelen om at ledsageren må ha tilgang til bilens håndbrekk gjelder ikke lenger.

Hvem regnes som fører under øvelseskjøring?

Ulovlig kjøring

Ledsager regnes for å være føreren av bilen under øvelseskjøring, har føreransvaret og må stå til rette ved ulovlig øvingskjøring eller brudd på trafikkreglene. Blir dere tatt i en fartskontroll for eksempel, er det som regel ledsager som ender opp med bot eller prikk på førerkortet.

Hva skjer hvis man øvelseskjører uten L?

Hvis du og den som er ledsager blir stoppet i kontroll av politiet og dette ikke er i orden, kan ledsageren bli anmeldt og så vil politiet vurdere om det er grunnlag for å ilegge straff. Hvis du kjører for fort og dere blir stoppet av politiet er det ledsageren som risikerer å få en bot for å ha brutt fartsgrensen.

Er det lov å øvelseskjøre på vinteren?

For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november til 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring. Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt et nytt bevis fra Statens vegvesen som gjelder hele året.

Er det lov å øvelseskjøre med barn i bilen?

Du har lov til å ha passasjerer under øvelseskjøringen. Du kan også ha barn i bilen. Det er ingen begrensning på kjørelengde (Statens vegvesen anbefaler mengdetrening).

Hva skjer hvis man blir tatt for ulovlig øvelseskjøring?

Ulovelig øvelseskjøring kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder. Det er forbudt for alle å kjøre motorvogn uten gyldig førerkort, og dette gjelder uavhengig av om man er sertifisert eller ikke.

Hvor lenge varer øvelseskjøring bevis?

Det er ingen utløp på øvelseskjøringsbeviset. Du må bruke øvelseskjøringsbevis fram til du fyller 25 år så lenge du øvelseskjører til ditt første førerkort.

Hvilken side skal man ha L på?

Den kan festes på venstre eller høyre side bak på kjøretøyet, det viktigste er at det er synlig for de andre trafikantene at man driver med øvelseskjøring.

Er det lov å kjøre med L når du har lappen?

Nei, det er ikke lov. Hvis du føler deg usikker på kjøringen så kan du be noen du kjenner om å være med og hjelpe deg med å lese trafikken til du blir bedre kjent.

Kan ledsager ha passasjer på motorsykkel?

Ja, det er lov, men ledsager skal i utgangspunktet sitte bakpå med den han øvelseskjører med såfremt man ikke overstiger vektbegrensningen.

Leave a Comment