Er aksjesparekonto og VPS konto det samme?

Hva er forskjell på VPS-konto og aksjesparekonto? En aksjesparekonto består egentlig av tre kontoer: En bankkonto, en fondskonto, og en VPS-konto. Du trenger altså ingen VPS-konto i tillegg til en aksjesparekonto, fordi det er inkludert.

Hva er en Aksjekonto?

Hva er aksjesparekonto

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp).

Hvorfor bruke aksjesparekonto?

Fordeler med aksjesparekonto

Kontoen gir deg frihet til å ta ut pengene du satte inn uten å betale skatt. Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten å utløse skatt – du må først skatte når du velger å ta ut gevinsten. Over tid kan du opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel.

Er aksjesparekonto og VPS konto det samme? – Related Questions

Kan man bli skyldig penger på aksjer?

Som aksjonær kommer du ikke til å bli tvunget til å arve gjeld, men du risikerer å tape alt du kjøpte aksjene for i utgangspunktet. Det er ikke ofte at selskap på børsen går konkurs, men det kan selvsagt skje. Hvis selskapet går konkurs trenger du ikke gjøre noe som aksjonær.

Hvor lenge kan penger stå på aksjesparekonto?

– Du kan la gevinsten stå i aksjesparekontoen så lenge du vil uten at det påløper skatt. Ved uttak vil gjeldende skattesatser på uttakstidspunktet gjelde, forklarer Ellefsen.

Hvor mye penger kan man ha på konto uten å skatte?

Dersom det du har på sparekonto og andre ting du eier som hus eller bil eller aksjer ikke overstiger 1,5 mill, skal du ikke betale formuesskatt. Dersom du får renter på sparepengene dine må du betale skatt av denne gevinsten.

Hvor mye må man skatte av aksjer?

Gevinst ved salg og utbytte på aksjer er skattepliktig for det som overstiger skjermingsfradraget med en effektiv skattesats på 31,68 prosent for 2021. Denne er vedtatt økt for inntektsåret 2022 til 35,2 prosent. Ved fradrag for tap er skattesatsen tilvarende. Normalt deles det ikke ut utbytte fra rene aksjefond.

Hvilke fond er best 2022?

Topp 10 fond hittil i 2022
  • 1- DNB Teknologi A. DNB Teknologi er nok en gang det fondet dere har besøkt mest på morningstar.no.
  • 2- DNB Global Indeks A.
  • 3- KLP AksjeGlobal Indeks.
  • 4- Alfred Berg Gambak.
  • 5- Eika egenkapitalbevis.
  • 8- Storebrand Renewable Energy S.
  • 9- Landkreditt Utbytte A.
  • 10- ODIN Sverige C.

Hvorfor bør de som sparer i aksjer vurdere aksjesparekonto?

Hvorfor bør de som sparer i aksjer vurdere aksjesparekonto? Aksjesparekonto gjør det enkelt for alle å spare langsiktig i aksjemarkedet. I tillegg vi det gi deg god oversikt over aksjesparingen din og gi deg fleksibilitet når du ønsker å bytte mellom ulike aksjer og aksjefond på tvers.

Hva kan man ha på aksjesparekonto?

I aksjesparekontoen kan du ha børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis, børsnoterte fond (ETFer) og aksjefond med 80% aksjeandel eller mer. Forutsetningen er at de nevnte verdipapirene er hjemmehørende innenfor EU/EØS. Aksjer og aksjefond som ikke er hjemmehørende i EU/EØS kan ikke plasseres i aksjesparekonto.

Hva er fordelene med å spare i fond?

Hele poenget med aksjefond er at du skal slippe å sette deg inn i aksjemarkedet. Når du sparer i fond er det profesjonelle forvaltere som passer på at pengene dine blir investert i en rekke selskaper. Fordelen med å investere i flere selskaper samtidig er at det kan redusere svingningene for sparepengene dine.

Hvordan ta penger ut av aksjesparekonto?

Du kan selv ta ut penger fra aksjesparekontoen ved å gå inn i handelsløsningen for kontoen. Velg “Min profil” og så “Aksjesparekonto“. Velg “Utbetaling” for å overføre penger fra aksjesparekontoen din til en vanlig konto.

Hvor mye må man skatte av aksjer?

Gevinst ved salg og utbytte på aksjer er skattepliktig for det som overstiger skjermingsfradraget med en effektiv skattesats på 31,68 prosent for 2021. Denne er vedtatt økt for inntektsåret 2022 til 35,2 prosent. Ved fradrag for tap er skattesatsen tilvarende. Normalt deles det ikke ut utbytte fra rene aksjefond.

Kan man ha mer enn en aksjesparekonto?

Fra og med 2020 anses det som realisasjon hvis du overfører aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis til en aksjesparekonto. Fritaket for dette gjaldt ut 2019. Du kan ha flere aksjesparekontoer fra forskjellige tilbydere. Du kan overføre en aksjesparekonto fra et sted til en annen uten at det utløser skatt.

Hvor mye skatt på aksjesparekonto?

Hva er aksjesparekonto. Det er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdiene holdes inne på kontoen.

Har sparepenger noe å si på skatten?

Det er ikke skatt på sparing. Dersom du setter pengene i banken vil du få renter på sparebeløpet. Du må betale skatt (23%) av rentebeløpet du tjener. Det vil si at hvis du får 100 kroner i renter på sparepengene dine, så må du betale 23 kroner i skatt, mens du får beholde 77 kroner i gevinst.

Hva koster en aksjesparekonto?

Det er gratis å opprette en aksjesparekonto, men du betaler for forvaltningen av aksjefondene dine. I aksjesparekontoen betaler du det samme årlige forvaltningsgebyret i aksjefond og VPS-kontogebyr for aksjer, som utenfor aksjesparekontoen. Aksjesparekonto er også flyttbare mellom de ulike sparetilbyderne.

Når er det lurt å selge aksjer?

Når du bør selge aksjer handler mer om deg enn om markedet

– Det er nærmest umulig å «time» markedet, sier Skaldehaug. Derfor bør ditt salgstidspunkt i stor grad handle om hvilke mål du har med investeringen. – Er målet ditt å tjene raske penger bør du selge når du har gevinst.

Blir aksjer regnet som formue?

Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi. Men det er en god del unntak. Fra 2017 har en del formuesobjekter fått en verdsettelsesrabatt. Dette gjelder blant annet aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis.

Leave a Comment