Kan du fortelle litt om deg selv eksempel?

Fortell om deg selv
 • Hvem du er.
 • Sivilstand.
 • Barn.
 • Hvor kommer du fra, hvor bor du.
 • Hva bruker du fritiden til.
 • Utdannelse i kronologisk rekkefølge – og hvorfor tok du denne utdannelsen.
 • Arbeidserfaring i kronologisk rekkefølge – og hvorfor du har tatt de valgene du har tatt – hvorfor skiftet du eventuelt jobber.

Hvordan kan jeg fortelle om meg selv?

Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant. Bruk maks 15 sekunder på dette. Fortell deretter kort om utdannelse, og grunnen til dine veivalg fram til dette. Bruk maks 15 sekunder på dette.

Hvordan presentere deg selv?

Kort presentasjon om deg selv og bakgrunnen din (alder, bosted, utdanning etc.) Fortell litt om tidligere arbeidsoppgaver du har mestret godt. Fokuser på hvilken kompetanse du innehar. Fortell om hvorfor du er motivert for jobben.

Kan du fortelle litt om deg selv eksempel? – Related Questions

Hvordan roe ned nerver før presentasjon?

Spør om å få øve deg foran dem. Kanskje er det litt flaut, men du får øvd deg skikkelig på det å kjenne på nervøsiteten. Når nervøsiteten kommer, stopp opp og pust dypt inn og ut noen ganger. Kanskje hjelper det også med et par minutters «time-out» der dere snakker om andre ting, før du fortsetter med fremføringen.

Hvordan selge seg selv på jobbintervju?

Det å «selge seg selv» handler om at du må overbevise intervjueren at du den rette kandidaten for stillingen, hvilke egenskaper og erfaring du har, og hva du kan tilføre virksomheten. Dette krever at du er konsentrert og har forberedt deg godt. Hvis dette ikke gjøres riktig kan du fort bli en uaktuell kandidat.

Hvordan skal man presentere?

Bruk bilder som relaterer seg til temaet du snakker om. Et bilde er enklere å huske enn ord og gir publikum en visuell «knagg» å lenke temaet du snakker om opp til. Bruk stikkord – unngå hele setninger. Mye tekst på en slide gjør at publikum leser det som står i stedet for å høre på det du sier.

Hvordan starte en muntlig presentasjon?

Start for eksempel med en disposisjon som viser eller forteller hva du skal snakke om. Da vet publikum hva som kommer, og det vil være enklere å følge med når du skifter tema. Legg frem mindre sluttpunkter underveis i presentasjonen, ikke presenter en lang oppramsing av alle hovedpunktene heeelt til slutt.

Hva vil det si å presentere?

Presentere er å vise eller legge fram noe for noen.

Hvordan presentere seg selv PowerPoint?

Alt dette fungerer best i en enkel PowerPoint der du har nøkkelpunkter og masse luft på slidene.

Viktige spørsmål å besvare:

 1. Hvem er du?
 2. Hva er din bakgrunn og erfaring relevant for stillingen?
 3. Hva er din motivasjon for stillingen?
 4. Hvorfor du ønsker deg til denne bransjen?
 5. Hvorfor du er rett kandidat til stillingen.

Hvor mange ord i minuttet presentasjon?

Carmin Gallo skriver at, ideelt burde en presentasjon bli holdt i en hastighet på 190 ord per minutt. Praktisk tips 2: Tell ordene i presentasjonen din, ta tiden og presenter foran et kamera. Del antall ord med antall minutter du bruker. Rundt 190 ord per minutt er bra.

Hvordan bygge opp en god presentasjon?

Her er mine 7 beste tips til en god presentasjon.
 1. Unngå selvskrytfella. Tenk «What´s in it for me?»
 2. Mer bilder – mindre tekst.
 3. Få, tydelige budskap.
 4. Fortell historier og vær personlig.
 5. Oppsummer dine få, tydelige budskap.
 6. Bruk tid på å lage presentasjonen – eller få hjelp fra profesjonelle!
 7. Forbered deg godt!

Hvordan starte en god presentasjon?

Slik starter du en presentasjon: 13 gylne åpnere for å imponere publikum i 2022 (+ eksempler)
 1. Still et spørsmål.
 2. Introduser som person.
 3. Fortell en historie.
 4. Gi et faktum.
 5. Vær supervisuell.
 6. Bruk et sitat.
 7. Få dem til å le.
 8. Del forventningene.

Hva er en muntlig presentasjon?

“Foredrag, i videste forstand en kunstnerisk fremførelse av tale, opplesning, sang, undertiden også musikk og dans; i en mer konkret betydning en lengre tale av opplysende eller belærende innhold i en ordnet, litterær eller kunstnerisk form.

Hvordan holde gode kurs?

Her er svaret hennes:
 1. Møt opp minst en time før kurset begynner! Det er få ting som får opp pulsen hos en kursholder som å sitte i kø når kursstart nærmer seg.
 2. Prioriter! På skolen holdt vi presentasjoner for å vise hvor mye vi kunne om et tema.
 3. Hold pausene hellig!
 4. Bruk b-tasten på tastaturet!
 5. Vær konkret!

Hvordan lage en fin presentasjon?

Gode tips til hvordan du lager en solid PowerPoint-presentasjon
 1. 1: Tenk på slidene helt til slutt.
 2. 2: Ha en rød tråd i presentasjonen.
 3. 3: Ha overganger mellom temaene du presenterer.
 4. 4: «Less is more» når det kommer til tekst.
 5. 5: Bruk bilder som framhever budskapet.
 6. 6: Ikke overdriv med animasjoner og overganger.

Hva er viktig når man skal bruke bilder i en presentasjon?

Mer bilder og mindre tekst

Folk husker bilder mye bedre enn tekst. Har du tekst på lerretet vil folk lese teksten i stedet for å høre på deg – og de plir uoppmerksomme. De beste foredragene jeg vært på er de som bruker mye bilder.

Hva er en skriftlig presentasjon?

Skriftlig presentasjon

Det kan være aktuelt å presentere fordypningsoppgaven som en skriftlig tekst. En slik tekst kan være en forskningsrapport med følgende disposisjon: Innledning med presentasjon av emne og problemstilling(er) Presentasjon av tekster/materiale og metode.

Leave a Comment