Hvordan takle vanskelige kollegaer?

Prøv å ikke la deg vippe av pinnen ved å bli aggressiv tilbake eller ved å gi etter for hva din kollega vil. Anerkjenn hva de sier og forklar hva du tenker om saken. Når det er sagt, kan du ta kontakt med HR eller nærmeste leder hvis du er i en ubehagelig situasjon som du ikke kan løse selv.

Kommer ikke overens med kollegaer?

Det er ikke unormalt å gå forskjellig overens med ens arbeidskollegaer. Det er imidlertid noe man må tåle og forholde seg til. Føler man at det imidlertid går ut over arbeidet man gjør på en negativ måte, anbefales det at du tar det opp direkte med arbeidsgiver for diskusjon.

Hvordan vise respekt til kollega?

Det er mange andre måter å demonstrere respekt på jobben .

Tips for å demonstrere respekt

 1. Behandle folk med høflighet, høflighet og godhet.
 2. Oppfordre medarbeider til å uttrykke meninger og ideer.
 3. Lytt til hva andre har å si før du uttrykker synspunktet ditt.
 4. Bruk folks ideer til å endre eller forbedre arbeidet .

Hvordan takle vanskelige kollegaer? – Related Questions

Hva er mangel på respekt?

Motsetningen til respekt er forakt. Å vise mangel på respekt vil gjerne bli oppfattet som å være uforskammet. Fra engelsk er begrepet disrespect adaptert til muntlig norsk gjennom slanguttrykket å disse.

Hva vil det si å være en god kollega?

En god kollega vet hvordan man respekterer andre. Dette betyr å godta andre slik de er og å innrømme at man er forskjellige uten å ha lyst til å endre den andre personen. Respekt handler også om å tilnærme seg andre med hensyn og vennlighet.

Hva skal til for å ha et godt arbeidsmiljø?

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø?
 • god organisering og planlegging av arbeidet.
 • balanse mellom krav i jobben og det å kunne kontrollere sin egen arbeidssituasjon.
 • balanse mellom innsats og belønning, og det å få anerkjennelse, oppmerksomhet og ros.
 • rettferdig lederskap, ledelse som er støttende.

Hvordan bli bedre kjent med kollegaer?

Les videre for nyttige tips om hvordan du kan bli kjent med dine nye kolleger mens du jobber hjemmefra.
 1. Snakk om forventningene med din leder.
 2. Finn ut hvordan dine kollegaer vil kommunisere.
 3. Få kontakt med teamet.
 4. Sett av tid til uformell kommunikasjon.
 5. Still spørsmål.
 6. En start med hjemmekontor kan være en god start.

Hva skaper en god arbeidsplass?

Det kan dreie seg om alt fra å redusere støyen på jobb, ha en lunsjordning og fleksible arbeidstider, til å anerkjenne vel utført jobb, gode resultater og være generøs med positive tilbakemeldinger. Mange ansatte forteller at de får høre det nå de gjør noe feil, og sjeldent eller aldri når de gjør noe bra.

Hvordan vise respekt på jobb?

Slik får du respekt på jobb
 1. Lytt. Selv om vi har to ører og én munn, er de færreste bedre til å lytte enn å snakke.
 2. Ha blikkontakt. Legg vekk mobilen!
 3. Velg riktig sted til riktig tid.
 4. Bestemt – eller aggressiv?
 5. Kroppsspråket avslører deg.
 6. Håndtér kritikk.
 7. Vær raus.
 8. Smil!

Hvordan sette seg i respekt?

Et av de beste triksene for å oppnå respekt er å lære seg å stå opp for seg selv og si ifra på en ordentlig og seriøs måte. Dersom noen sier noe frekt gjelder det å sette ned foten og si at det ikke er greit. Dette trengs en del øving og selvtillit, da de som slenger med leppa gjerne ikke gir seg av litt tilsnakk.

Hva vil det si å vise respekt for hverandre?

Respekt handler om vår holdning overfor andre som viser at vi anerkjenner vedkommende som den de er. Jeg liker å tenke at da godtar og aksepterer vi at folk er forskjellige med ulike troer, holdninger, overbevisninger, egenskaper, talenter og hvordan vi ser på verden.

Hvordan få fornøyde medarbeidere?

Slik får du fornøyde ansatte
 1. Vis empati. Du skal lede en gjeng mennesker, ikke roboter.
 2. Hva motiverer dem? Ha hyppige 1:1-samtaler.
 3. Utvikling. De aller fleste ønsker å utvikle seg, lære mer og føle at de mestrer nye ting.
 4. Myndiggjør.
 5. gi Feedback.
 6. Gå foran som et godt eksempel.
 7. Anerkjenn.
 8. Aktiv involvering.

Hva skaper en god arbeidsplass?

Det kan dreie seg om alt fra å redusere støyen på jobb, ha en lunsjordning og fleksible arbeidstider, til å anerkjenne vel utført jobb, gode resultater og være generøs med positive tilbakemeldinger. Mange ansatte forteller at de får høre det nå de gjør noe feil, og sjeldent eller aldri når de gjør noe bra.

Hva fremmer et godt arbeidsmiljø?

Godt samspill på arbeidsplassen er viktig for arbeidsmiljøet. Produktivitet, trivsel og motivasjon henger også sammen med et godt arbeidsmiljø. Behøver du kunnskap og verktøy til hvordan dere kan jobbe mer systematisk med arbeidsmiljøet finner du det i arbeidsmiljøportalen.

Hvordan få til et godt arbeidsmiljø?

5 tips for et godt arbeidsmiljø
 1. Unngå rolleuklarhet.
 2. Still krav i arbeidet og balanser dette med mulighet for egenkontroll.
 3. Sørg for å skape balanse mellom innsats og belønning.
 4. Dyrk frem en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap.
 5. Forutsigbarhet.

Hva er en dårlig leder?

Det vanligste kjennetegnet på dårlig ledelse er at det forekommer vedvarende personalproblemer og konflikter på områder der lederen er ansvarlig. Å lede betyr å oppnå resultater gjennom andre mennesker. Klarer ikke lederen dette, er vedkommende en dårlig leder.

Hva skaper et dårlig arbeidsmiljø?

Et typisk tegn på dårlig arbeidsmiljø er anspent stemning og konflikter mellom de ansatte. Baksnakking i lunsjen, spydige kommentarer, utestenging og kolleger som unngår hverandre bør tenne varsellampene.

Hva er et giftig arbeidsmiljø?

Nedverdigende behandling, usunn konkurranse og aggressiv, dårlig og manipulativ oppførsel karakteriserer et giftig arbeidsmiljø. Å vite om du befinner deg i et giftig arbeidsmiljø vil være med på å beskytte deg. Under har vi listet opp de vanlige karakteristikkene til et slikt giftig miljø.

Hva er et dårlig psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososiale forhold er mindre opplagte og håndfaste. Det kan være krevende å jobbe med slike saker, som for eksempel sosial utfrysning eller vold og trusler. Dette er langt vanskeligere både å se og håndtere enn for eksempel is utenfor inngangen til arbeidsplassen hvor enkle tiltak som å strø lukker avviket.

Leave a Comment