Hvordan skrive en CV eksempel?

Dette må du ha med i CV-en:
 1. Kontaktinformasjon.
 2. Nøkkelkvalifikasjoner, profil eller sammendrag.
 3. Arbeidserfaring.
 4. Utdanning.
 5. Annen relevant erfaring; eks sertifiseringer, kurs, frivillig arbeid o.l.
 6. Referanser.

Hva skal man skrive om seg selv på en CV?

Den skal være en reklameplakat for deg som person, og du bør fremstille deg selv som en strukturert person med kontroll, ikke minst med tanke på hva du ønsker å gjøre i fremtiden. Nøkkelkvalifikasjoner er viktige. Det er greit å beskrive dine styrker i stikkordsform eller med noen få setninger.

Hvordan sette opp CV på Word?

Bruke en mal til å opprette en CV
 1. Gå til Fil >Ny.
 2. Skriv inn CV eller Følgebrev i søkeboksen.
 3. Dobbeltklikk malen du vil bruke.
 4. Skift ut plassholderteksten med din egen tekst.

Hvordan skrive best CV?

Det viktigste du må huske på når du skal skrive en CV er at den skal ha en tydelig struktur og være lett å lese.

En CV bør inneholde:

 1. Kontaktinformasjon.
 2. Utdanning.
 3. Arbeidserfaring.
 4. Andre (relevante) kvalifikasjoner.
 5. Kurs og sertifisering.
 6. Språk.
 7. Tekniske ferdigheter.
 8. Øvrig.

Hvordan skrive en CV eksempel? – Related Questions

Hvordan skrive CV 17 år?

En CV er en kort og punktvis oppramsing av det du har gjort i livet ditt, og inneholder ofte denne informasjonen:
 1. Personlige opplysninger (navn, kontaktinfo, adresse og fødselsdato)
 2. Din utdanning.
 3. Dine erfaringer.
 4. Annen relevant info: kurs, språkkunnskaper og datakunnskaper.
 5. Referanser.

Hva står på en CV?

Curriculum vitae er et sammendrag over en persons erfaringer og kvalifikasjoner fra utdanning og yrkesliv. Det er vanlig å legge ved en CV når man søker på en stilling.

Hvordan ser en god CV ut?

En CV bør inneholde:
 • Personlige data. Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-post og fødselsdato.
 • Utdanning. Lag en oversikt over skolene du går og har gått på.
 • Jobberfaring. Har du hatt jobb før, for eksempel i arbeidsuka?
 • Annen erfaring.
 • Kurs.
 • Språkkunnskaper.
 • IT-kunnskaper.
 • Fritidsinteresser.

Hvordan skrive en CV uten arbeidserfaring?

Selv om du ikke har hatt en jobb før, er det mange andre ting du kan føre opp på CV-en. Først og fremst må du ha med personopplysninger (navn, fødselsdato, adresse) og kontaktinformasjon (telefonnummer og mailadresse), slik at arbeidsgiver vet hvordan han/hun kan få tak i deg.

Hva skal man skrive på nøkkelkvalifikasjoner?

Dette bør du ha med når du beskriver dine nøkkelkvalifikasjoner:
 1. Utdanningen som kvalifiserer deg som søker.
 2. Hvor lang erfaring du har.
 3. Hva som er din kjernekompetanse – som arbeidsgiver trenger.
 4. Hvilke arbeidsmetoder, verktøy eller virkemidler du benytter for å få resultater.
 5. Hva som er dine personlige ferdigheter.

Hva er forskjellen på en CV og en søknad?

Tenk dog alltid over at jobbsøknaden bare er et supplement til CV-en. Med andre ord er jobbsøknaden din mulighet til å fortelle mer om deg selv som person og på hvilken måte din erfaring og utdannelse vil hjelpe deg gjøre en bedre jobb for arbeidsgiveren.

Hvor lang er en CV?

CV-en skal ikke være lengere enn to A-4 sider. CV-en skal være ryddig, lettlest og oversiktlig. CV-en skal være fri for skrivefeil. CV-en skal inneholde relevant kompetanse, formelle kvalifikasjoner og erfaring for stillingen du søker på

Hvor finner jeg min CV?

Hvis du logger deg inn på arbeidsplassen.no, kan du se hvilken informasjon som er tilgjengelig i CV-en din. Hvis du får en arbeidsrettet ytelse eller arbeidsrettet oppfølging fra NAV, er disse opplysningene for tiden bare synlig for NAV.

Hvordan skille seg ut?

– Man skiller seg ut ved å være personlig i den forstand at man skriver om seg selv, og viser til eksempler hvor man kan dokumentere det man sier, mener Hellsten. Ikke bruk de samme ordene som alle andre; spennende, utfordrende og interessant.

Hvordan presentere seg selv?

Her er noen tips til hva som bør inkluderes i en presentasjon av seg selv:
 1. Kort presentasjon om deg selv og bakgrunnen din (alder, bosted, utdanning etc.)
 2. Fortell litt om tidligere arbeidsoppgaver du har mestret godt.
 3. Fokuser på hvilken kompetanse du innehar.
 4. Fortell om hvorfor du er motivert for jobben.

Hvorfor har du lyst til å jobbe hos oss?

Når du svarer på spørsmålet om hvorfor du vil ha jobben, bør du dele relevante og spesifikke detaljer om hvordan din bakgrunn, erfaring, talenter, interesser, utdanning og andre egenskaper som gjør at du passer godt inn i denne jobben og i bedriften, råder Kelly.

Hva er en personlig egenskap?

De personlige egenskapene til en person er en kombinasjon av medfødte og ervervede indre, mentale faktorer som bestemmer hans oppførsel og aktiviteter. Personlige egenskaper er ofte forbundet med karaktertrekk.

Hva er dine sterke sider?

Kutt ut stikkordsformen med klisjeer som hardtarbeidende, seriøs, målbevisst, punktlig, ambisiøs, lojal og effektiv. Snakk heller oppriktig og utfyllende over noen få, men viktige, sterke sider som er relevant på stillingen du søker på. Tenk strategisk ut fra hvilke ferdigheter som gjør deg kvalifisert for jobben.

Hva er dine styrker?

Velg noen av dine mest vesentlige styrker som kreves for rollen og gi eksempler på prestasjoner. Styrker kan inkludere evnen til å lære fort, arbeide under press, gjøre flere ting på en gang, samarbeide med andre eller jobbe selvstendig.

Leave a Comment