Hvordan kan jeg skaffe meg jobb?

Det lønner seg ofte å sjekke nabolaget, venner og familie og høre om de har noen jobber til deg. Lag CV og søknad og gå rundt med denne til de ulike stedene du kunne tenke deg å jobbe ved og spør om å få snakke med sjefen. Kanskje du får legge igjen CV og søknad til sommerjobb eller deltidsjobb.

Hvordan søke på en jobb som ikke er utlyst?

5 gode råd: Hvordan få jobbene som ikke er utlyst?
 1. Gjør godt forarbeid for å optimal jobbmatch. Gjør et grundig forarbeid på egne ønsker og muligheter.
 2. Vær aktiv og søkbar.
 3. Oppsøk eget nettverk.
 4. Søk opp nye arbeidsgivere.
 5. Ta kontakt med rekrutteringsbyråer.

Hvordan få din første jobb?

Tips til deg som søker jobb for første gang
 1. Fortell venner og familie at du søker jobb – kanskje noen vet om noe som passer deg.
 2. Start jobbsøkinga tidlig hvis du ønsker deg sommerjobb.
 3. Ta direkte kontakt med steder du ønsker å jobbe.
 4. Bruk sosiale medier for å finne ledige stillinger.
 5. Vær kreativ i jobbsøkingen.

Hvordan kan jeg skaffe meg jobb? – Related Questions

Hvorfor får jeg ikke jobben?

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Hvordan si til sjefen at du har søkt ny jobb?

Har du et godt forhold til sjefen, kan du sikkert fortelle at du søker ny jobb og ønsker din leder som referanse. Du kan også be om at det er konfidensielt. Din leder vil da forstå din situasjon og hjelpe deg. Kanskje vil hun/han prøve å holde på deg ved å gi deg mer interessante oppgaver, mer ansvar og høyere lønn.

Hva skal til for å lykkes i ny jobb?

Slik lykkes du i ny jobb
 1. Vær deg selv – det er nok. – Det er viktig å være seg selv.
 2. Spør – men ikke om alt. Det er lurt å prøve å komme inn i den nye jobben så raskt som mulig.
 3. Effektivitet er viktigere enn overtid.
 4. Lær deg å koble av.

Hvordan bli kjent med nye kolleger?

Les videre for nyttige tips om hvordan du kan bli kjent med dine nye kolleger mens du jobber hjemmefra.
 1. Snakk om forventningene med din leder.
 2. Finn ut hvordan dine kollegaer vil kommunisere.
 3. Få kontakt med teamet.
 4. Sett av tid til uformell kommunikasjon.
 5. Still spørsmål.
 6. En start med hjemmekontor kan være en god start.

Hvordan presentere seg selv i ny jobb?

Her er noen tips til hva som bør inkluderes i en presentasjon av seg selv:
 1. Kort presentasjon om deg selv og bakgrunnen din (alder, bosted, utdanning etc.)
 2. Fortell litt om tidligere arbeidsoppgaver du har mestret godt.
 3. Fokuser på hvilken kompetanse du innehar.
 4. Fortell om hvorfor du er motivert for jobben.

Hva skriver man når man slutter på jobb?

Jeg, [Fornavn Etternavn], sier med dette opp min stilling som [Stillingstittel] i [Virksomhetens navn]. I henhold til arbeidsavtalen vil min siste arbeidsdag være den [dato]. [Har du utestående overtid, bonus, ferie mv. kan du skrive kort om det her.]

Kan arbeidsgiver nekte deg å si opp?

Som arbeidstaker står du i din fulle rett til å si opp jobben din, uansett grunn. Du har alltid krav på attest, så lenge du jobber ut den avtalte oppsigelsestiden. Se arbeidsmiljøloven § 15-15. Skulle arbeidsgiver likevel nekte å utstede en attest, kan du koble inn Arbeidstilsynet.

Hvor lenge bør man ha samme jobb?

Man må gi det litt mer tid, mener Ine. Marit Solberg i Karrierehuset. Undersøkelsen viser at det er enighet blant de spurte om at man bør bli i en jobb i 2-3 år. Det er et tall som går igjen flere steder, også i stillingsutlysninger fra arbeidsgivers side.

Er det lov å slutte på dagen?

Dersom det ikke er inngått en skriftlig avtale om oppsigelsestid, gjelder oppsigelsesfristene i § 15-3 i arbeidsmiljøloven. Du kan dermed ikke gå på dagen, og arbeidsgiver kan ikke si opp deg på dagen, selv om dere ikke har en skriftlig arbeidsavtale. Hvis ikke noe annet er avtalt er oppsigelsesfristen en måned.

Er det lov å jobbe uten lønn?

Det finnes ingen regler i loven om minstelønn. Det er avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvor stor lønnen skal være. Det er derfor ingenting i veien for at man kan jobbe gratis, men dette bør avtales nærmere. De fleste arbeidsgivere har inngått tariffavtaler hvor det er fastsatt regler om minstelønn.

Hva skal til for å få sparken?

Som utgangspunkt kan du kun få sparken dersom det foreligger saklig grunn som begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 som gjelder vern mot usaklig oppsigelse.

Når er det best å si opp jobben?

mars. Oppsigelsestiden er som oftest på 14 dager hvis du er i prøveperioden, eller 3 måneder hvis du har kontrakt. For at du skal kunne slutte før oppsigelsestiden har gått ut, må du og arbeidsgiver være enige om at dette er greit. Du har krav på en skriftlig attest fra bedriften.

Er oppsigelse på SMS gyldig?

Selv om tekstmeldinger leses av mottakeren, mente lagmannsretten at de må likestilles med muntlige henvendelser. Arbeidsmiljøloven stiller ingen formkrav til oppsigelse fra arbeidstakers side. Når arbeidsgiver er i tvil, må det dobbeltsjekkes med arbeidstaker om det har vært meningen å si opp arbeidsforholdet.

Hva er rimelig grunn til å si opp jobben?

Rimelig grunn kan f. eks. være at man ikke kan fortsette i arbeidet av helsemessige årsaker, man har vært utsatt for mobbing elelr trakassering. At det foreligger rimelig grunn til å si opp sin stilling må sannsynliggjøres ovenfor NAV.

Leave a Comment