Hvor stor er verdens største levende elg?

Den veide 820 kg og målte 233 cm i skulderhøyde. Normalt blir oksen omkring 635 kg tung og 210 cm i skulderhøyde, mens kua blir omkring 478 kg og 180 cm.

Hvor gamle kan elg bli?

En fullvoksen elg kan veie 700-800 kg og bli opptil 30 år, og er sammen med bison og isbjørn Europas største landlevende pattedyr.

Hvordan vet man hvor gammel en elg er?

Alderen på dyret fastsettes deretter ved å telle mørke soner (vintersoner) i tannsementen (tannrotas ytterste lag). Som årringer i et tre kan alderen til viltet leses ut av et tannsnitt. Her er antallet elleve, hvilket betyr at elgen er 12 år gammel.

Hvor stor er verdens største levende elg? – Related Questions

Hva gjør jeg hvis jeg møter en elg?

Elgen vil sjelden oppsøke deg, men elgen er et vilt dyr og kommer man for nære kan den føle seg truet og vil kunne ha utfall mot deg. Så møter man på elg i boligfeltet, på en sti eller i skiløypa, så trekk alltid unna. La de få god plass til å passere eller trekke unna i sitt eget tempo.

Hva gjør du hvis du møter en elg?

I motsetning til hva mange kanskje tror stanger ikke elgen ved angrep – den slår med framføttene. Møter du en elg på din vei, så nyt opplevelsen, men på avstand. Vis respekt, og la elgen være i fred. Gå rundt elgen, spesielt hvis du har med hund.

Hvordan se forskjell på elgku og kvige?

En elgkvige kjennes best på dyret størrelse (lite), at nasen er relativt kort i forhold til hodets størrelse og at det ofte har en bustete nakke/manke. Synes du at bena og kroppen ser laaaang ut i forhold til størrelsen så er det en ku, og ikke en kvige.

Når er en elg voksen?

Statistisk dør omkring halvparten av all elg i løpet av første leveår. De som når voksen alder er på topp når de er mellom 5 og 8 år gamle, mens levetiden i snitt gjerne er 5–12 år. Bare et fåtall okser lever til de blir 15 år eller mer, mens kua kan bli noe eldre, maksimalt 20–25 år gammel.

Kan elg se farger?

Elg og andre hjortedyr mangler den som fanger opp rødfarger, sier professor Atle Mysterud ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Det nedsatte fargesynet kan sammenlignes med synet til fargeblinde mennesker som er såkalt rød-grønn-fargeblinde. Så oransje skyggeluer vil ikke skremme bort elgen.

Har elgen tenner i overkjeven?

En voksen elg har 8 fremtenner i underkjeven (høyre bilde).

Hvor mange mennesker dør av elg i året?

Ifølge vegvesenet er trafikkulykker som involverer elg årsaken til mellom ett til to dødsfall og 15–20 alvorlige personskader hvert år. En mindre elgstamme hadde redusert faren for alvorlige ulykker og spart både liv og helse.

Hvor mange barn får en elg?

Fakta
ArtAlces alces
Vekt300-600 kg Elgoksen blir betydelig større enn elgkua.
Levealder15-20 år
Drektighetstid8-9 måneder
Antall unger1-2

Hvor mye spiser en elg i døgnet?

Elgen spiser MYE

Kuene blir litt mindre, cirka 450 kilo. Og for å få nok næring må elgen derfor spise mye. En voksen elg kan spise åtte tonn planter i året. På sommeren kan en voksen elg spise 50 kilo hver dag, mens den nøyer seg med mellom åtte og 16 kilo per dag om vinteren.

Hvor mange elg blir drept av ulv?

Tar 120 elger i snitt

Over et helt år dreper en ulveflokk i gjennomsnitt 120 elger. Fordi en ulveflokk forsvarer et stort revir og fordi elgtettheten holdes høyt gjennom en målrettet forvaltning, utgjør ulvens uttak om vinteren kun fire prosent i snitt av vinterbestanden til elg i et ulverevir.

Kan man ri på en elg?

I praksis er det verre, for det krever veldig mye ressurser å temme en elg, og selv om den er tam er den ikke akkurat veldig godt egnet for å ri på. Elgen vil fortsatt være et vilt dyr, og man kan ikke stole på den på samme måte som man kan med en hest som tross alt har vært domestisert i lang tid.

Leave a Comment