Hvor mye penger bruker en familie på 4 på mat i måneden?

Men generelt sett vil en familie på fire bruke mellom 5000 og 75000 kroner i månedenmat. Selvfølgelig kan disse estimatene variere betydelig. Lager du mye mat fra bunnen selv, så kan du lage middagsretter til rundt 100 kroner som metter. Men da må du også bruke mange billige råvarer.

Hvor mye penger er normalt å bruke på mat?

I følge referansebudsjettet til Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), som viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold, skal det holde med 6800 kroner i måneden til mat, drikke, husholdningsartikler og andre dagligvarer for en familie på to voksne og to små barn.

Hva er SIFO budsjett?

SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et akseptabelt forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning.

Hvor mye penger bruker en familie på 4 på mat i måneden? – Related Questions

Hvor mye bruker en familie på klær?

Eksempel på budsjett
PostUtgiftJustert
Mat og drikke8 5606 510
Klær og sko2 5602 560
Personlig pleie1 8401 640
Lek og mediebruk3 9803 380

Hva bruker folk penger på?

SSBs nyeste tall viser at norske husholdninger konsumerte for 1391,6 milliarder kroner i 2017.

Vi forbruker mer av det meste …

Forbrukets sammensetning2017
Transport25,9
Bolig, lys og brensel29,9
Kultur og fritid39,4
Møbler og husholdningsartikler55,2

Hva står SIFO for?

SIFOs forskere i tall

SIFO er en forkortelse for Statens institutt for forbruksforskning, som var navnet fra 1974, fram til sammenslåingen med Høgskolen i Oslo og Akershus, OsloMets forløper, i 2016.

Hvilke typer budsjett har vi?

Budsjettering handler i hovedsak om tre budsjetter:
 • Investeringsbudsjett.
 • Driftsbudsjett (resultatbudsjett)
 • Likviditetsbudsjett.

Hva er forskjell på budsjett og resultat?

Et resultat er forskjellen mellom inntekter og kostnader. Et resultatbudsjett består av alle de budsjetterte kostnadene og inntektene. Budsjettet viser også det budsjetterte resultatet, som kan være et overskudd eller et underskudd. Nedenfor ser du et eksempel på et resultatbudsjett.

Er budsjett og regnskap det samme?

I motsetning til et regnskap, som forteller hva som har skjedd økonomisk i en bedrift, så er budsjett et forsøk på å forutsi hva som kommer til å skje. I motsetning til et regnskap, som forteller hva som har skjedd økonomisk i en bedrift, så er budsjett et forsøk på å forutsi hva som kommer til å skje.

Hvordan lage mat budsjett?

Slik sparer du på matbudsjettet
 1. Sett deg et budsjettmål. Bruk et par måneder på å beregne hvor mye du bruker på mat, og hvor mye du egentlig trenger.
 2. Planlegg ukas måltider.
 3. Skaff deg en god kokebok.
 4. Lag lunsjen hjemme.
 5. Gjør innkjøp sjeldnere.
 6. Unngå dyre butikker.
 7. Kjøp mat i store kvanta på tilbud.
 8. Se etter billigmerkene.

Hva bør være med i et budsjett?

Budsjettet skal inneholde en kostnadsplan som viser alle kostnadene i prosjektet og en finansieringsplan som viser hvordan kostnadene skal dekkes. Du skal fordele budsjettet på kalenderår. I utlysningsteksten avklarer vi hvilke kostnader du kan søke om å få støtte til.

Skal budsjett gå i null?

Et riktig oppsatt budsjett skal være i balanse, altså gå i null. Regnskap: En oppstilling av alle faktiske utgifter og inntekter med helt nøyaktige tall – settes opp etter at prosjektet er gjennomført. Et riktig oppsatt regnskap skal vise det faktiske resultatet, og er dermed ikke nødvendigvis i balanse.

Hva er de største fordelene med å lage et månedsbudsjett?

Det er mange gode grunner til å sette opp et budsjett, og en av de største fordelene er at man får bedre oversikt og kontroll over egen økonomi. Når du lager et budsjett gjør du det mye enklere å se hva du bruker penger på, hvilke utgifter og faste kostnader du kan kutte og hvilke muligheter du har til å spare.

Kan man budsjettere med underskudd?

Må et budsjett gå med overskudd? Nei, det må ikke det. Men vær oppmerksom på at budsjett med underskudd vil spise av de oppsparte midlene. Dere bør ha et bevisst forhold til hvordan dere vil dekke inn underskuddet.

Leave a Comment