Hvor mye kan jeg trekke med klasse BE?

Med klasse BE kan du blant annet kjøre en personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3 500 kg. Kravene til selve bilen er fortsatt som for klasse B, altså en bil med tillatt totalvekt opptil 3500 kilo.

Hva er forskjellen på B96 og BE?

Hva er forskjellen på BE og B96? Kort forklart så krever BE oppkjøring, mens B96 er “light”varianten som ikke krever oppkjøring men tillater ikke kjøring med like høy vekt som med BE.

Hva har du lov til å kjøre med førerkort klasse B?

Førerkort klasse B gjelder for vanlig «personbil», det vil si bil med tillatt totalvekt opp til 3500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Med vanlig førekort klasse B kan du trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg.

Hvor mye kan jeg trekke med klasse BE? – Related Questions

Kan man kjøre med henger uten hengerlappen?

Kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg, kan kjøre med henger hvis vekten avhengig av lasten ikke overstiger 750 kg. For å kunne trekke hengerman ha førerkort for klasse B. Utenom motorvognklassene M1 og N1, er det ingen andre kjøretøykategorier som tillates å trekke henger.

Kan man kjøre Mercedes Sprinter med førerkort klasse B?

Hvor stor varebil kan du egentlig kjøre med vanlig førerkort? Med førerkort klasse B kan du kjøre kjøretøy med en tillatt totalvekt på 3.500 kg. Dette er altså egenvekt og last kombinert. Har du førerkort klasse C1, for lett lastebil, har du derimot lov til å føre kjøretøy med en tillatt totalvekt på 7.500 kg.

Hvilken motorsykkel kan jeg kjøre med klasse B?

Med klasse B kan du ikke kjøre lett motorsykkel, men du får med moped og kan kjøre en ATV registrert som motorsykkel.

Hvem kan kjøre 125cc?

Du kan kjøre en lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Motorsykkelen kan ha et slagvolum på maks 125 cm3 og en effekt på maks 11 kW.

Hvor stor bobil kan man kjøre med klasse B?

Maks 3500 kilo. En ting du bør være spesielt oppmerksom på, er vekten på bobilen. Har du kun et vanlig førerkort klasse B, har du nemlig ikke lov til å kjøre en bobil som veier mer enn totalt 3500 kilo.

Kan jeg kjøre moped med klasse B?

Førerkort klasse B er førerkortet som gir internasjonal rett til føring av motorvogn (men ikke motorsykkel eller alle mopeder, selv om man får førerett for moped klasse AM) med en tillatt totalvekt på høyst 3.500 kg.

Hva er forskjellen på klasse B og BE?

Med førerkort klasse B kan ikke bilens og tilhengerens tillatte totalvekt overstige 3500kg. Det medfører at bruk av hestehenger og andre større tilhengere krever førerkort klasse B96 – maksimalt tillatt totalvekt 4250kg, eller førerkort klasse BE – opp til 7000kg tillatt totalvekt.

Kan man kjøre traktor på klasse BE?

Har du førerkort klasse BE (personbil med henger) kan du også kjøre traktor med hastigheter opp til 40 km/t og maks tillatt totalvekt for traktor og henger på 25 tonn.

Hva betyr kode 142 på førerkortet?

Kode 142 – ingen begrensning på vekt eller hastighet

Har du kode 142 på førerkortet, er det ingen begrensning på vekten til traktoren eller hvor fort den kan kjøre. Du får kode 142 ved å ta klasse CE. Tok du førerkort til traktor eller bil før 1. januar 2005, har du også kode 142.

Hva betyr 01 på førerkort?

Jeg har koden 01 på førerkortet mitt som betyr at jeg må bruke briller/linser under kjøring.

Hva betyr kode 152 på førerkortet?

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt over 7 500 kg hvis det kan kjøre maks 50 km/t. På førerkortet er dette markert som kode 152.

Er det lov å kjøre traktor på egen eiendom?

Nei, det er ikke lov.

Kan man kjøre uten lappen på privat veg?

Nei, man kan ikke kjøre et kjøretøy på egenhånd på privat eiendom uten å ha førerkort for dette kjøretøyet eller at man driver med øvelseskjøring og fyller kravene til dette.

Er det lov å kjøre jordebil?

For å si det enkelt, skal du kjøre bil må du ha førerkort – selv om du kjører på privat område eller et jorde. Det holder ikke å si at det er privat eiendom eller lukket område. Å kjøre med uregistrert bil uten førerkort er en risikosport.

Leave a Comment