Hvor mye betaler man for bompenger?

Kjøretøy i takstgruppe 2 får ikke 20 % rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtalen vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel. Fra 1. september blir det lik pris i alle Fjellinjens bomstasjoner.

Takstgruppe 1.

Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid28 kr
Diesel32 kr
Elbil14 kr
I rushtiden

Hvor mye koster det å kjøre gjennom bom uten brikke?

Hvis jeg kjører uten bombrikke i en bomstasjon, får jeg gebyr? Nei, du får ikke gebyr. Det ilegges bare når kontrolletatene gjennomfører kontroll.

Hvem kjører gratis i bomringen?

Følgende kan søke om fritak for bompenger: Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag. Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter) I bomringer gjelder i tillegg forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen).

Hvor mye betaler man for bompenger? – Related Questions

Er elbil fritatt for bompenger?

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Det er kommunene sammen med fylkeskommunene som bestemmer satsene i de enkelte bomstasjonene, og derfor vil det være lokale variasjoner.

Hvor mange ganger kan man kjøre gjennom bommen?

Timesregel er at du betaler for kun én passering pr. kjøretøy uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time. Månedstak er at du betaler for maksimalt 60 passeringer pr. kjøretøy i løpet av en måned.

Hva koster det å passere bomringen i Oslo?

Pris for en vanlig personbil for passering av én bomstasjon er 28 kroner utenom rushtid og 34 kroner i rushtiden (pris fra september 2022). Elbiler betaler 14 kroner utenom rushtid og 17 kroner i rushtiden. Dieselbiler (32/37 kroner) og kjøretøy over 3500 kg betaler mer. Det er tre ringer med bomstasjoner rundt Oslo.

Hva koster bommen i Ryfast?

I Ryfylketunnelen heves prisen for lette kjøretøy uten autopass fra 140 til 149 kroner. For tunge kjøretøy fra 420 til 446 kroner. I Hundvågtunnelen øker prisen uten autopass fra 28 til 30 kroner, mens tunge kjøretøy må betale 81 kroner, mot 76 tidligere.

Hva koster det å kjøre gjennom Toventunnelen?

Det vil koste 85 kroner (68 hvis du har autopass) å passere Toventunnelen. Så er det tre bomstasjoner i nye fylkesvei 78: Ved Rynes i Vefsn, ved Drevjamoen i Vefsn og på leirfjordsida av Toventunnelen. 500 millioner kroner av kostnadene med veien skal kreves inn via bompenger.

Hvor mye koster bommen i Fredrikstad?

Takst. Satsen for personbiler er 30 kroner per passering, med Autopass-avtale får du 20% rabatt og betaler da 24 kroner. Tunge kjøretøy får ingen rabatt, og betaler 60 kroner per passering. Det er enveis innkreving – du betaler kun inn mot sentrum.

Er det lov å kjøre uten bombrikke?

Betaling uten brikkeavtale

Betaling for bompasseringer er lovregulert gjennom betalingsforskriften. Kjører du uten brikkeavtale, tas det bilde av bilens registreringsnummer. Du får faktura i posten på ordinær passeringsavgift uten gebyr fra bompengeselskapet som eier den bomstasjonen som du har passert.

Hvor mye koster det å kjøre til København?

For enkelhets skyld regner vi på veien mellom Oslo og København. Det er 566 kilometer mellom hovedstedene. Pris:Bensinkostnader ved forbruk på 0,8 liter per mil, og med bensinpris på 8,29 blir omkring 380 kroner. I tillegg kommer bompengene over Øresundbroen.

Hva er forskjell på SkyttelPASS og AutoPASS?

Hva er forskjellen på SkyttelPASS og AutoPASS? AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag.

Hvor mye koster SkyttelPASS?

Til hvert kjøretøy lagt til på avtalen vil du få tilsendt en SkyttelPASS-brikke i posten (med mindre du overfører eller gjenbruker en eksisterende SkyttelPASS-brikke). Hver brikke tilsendt har et engangsgebyr på 200 kroner.

Hva heter AutoPASS nå?

En AutoPASS-utsteder er et selskap som leverer AutoPASS-brikker og fakturerer sine kunder for bompasseringer i bomstasjoner i hele Norge og og deler av Skandinavia. Tidligere var Fjellinjen en AutoPASS-utsteder, men er Fjellinjens AutoPASS-utsteder solgt og har skiftet navn til Fremtind Service.

Hva koster AutoPASS avtale?

Det er ikke noen månedsavgift eller årsavgift på AutoPASSavtalen. Du betaler kun et depostitum på kr. 200 for bombrikken i tillegg til bompasseringer du har hatt. Depositumet får du tilbake når du avslutter avtalen din.

Hva er fordelen med AutoPASS?

20 – 100 prosent rabatt på bompasseringer (kjøretøy under 3.500 kg) 10 prosent rabatt på de fleste fergene i Norge. Alle bompasseringer på én faktura. Bombrikken kan brukes i hele Norden.

Hvor mye koster bompenger for elbil?

1. Betaler elbiler bompenger? Ja, elbiler betaler bompenger, men mindre enn andre biler. Regelen per dags dato er at elbiler ikke skal betale mer enn 50% av det bensinbiler betaler i bomstasjonene.

Leave a Comment