Hvor kan jeg finne skatteoppgjør?

Tidligere års skatteoppgjør finner du blant skattedokumentene dine ved å logge inn på Min side.

Hvordan ser man hvor mye man får igjen på skatten?

Slik ser du om du har fått igjen:
  1. Klikk deg inn på Altinn, enten via appen på telefonen, eller på nettsiden.
  2. På venstre side på nettsiden ser du «Skattemelding for formues- og inntektsskatt – lønnsmottakere og pensjoniser osv».
  3. Trykk så på «Gå til tjeneste»

Hvordan sjekke om noen har sett på skatteoppgjøret?

Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt og tidspunktet for søket. Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen.

Hvor kan jeg finne skatteoppgjør? – Related Questions

Er skattesjekk anonymt?

Skattesjekk er et anonymt alternativ til tjenesten som finnes på Skatteetaten sine hjemmesider. Disse sidene fungerer så og si helt likt, men på Skatteetaten vil de du søker på bli varslet om at du har søkt på de, samt når.

Kan man søke anonymt i skattelistene?

I 2014 ble det ikke lenger mulig å søke på personer anonymt. Det betyr at alle søk du foretar deg i skattelistene, blir loggført og synlig for den du søker på. På samme måte kan du se hvem som har søkt opp deg.

Hvor lenge etter skatteoppgjøret kommer pengene?

Dersom du allerede har fått skattemeldinga og sendt den inn, kan du forvente å ha pengene på konto innen få dager. Skatteoppgjøret rullet nemlig ut allerede 23. mars for noen nordmenn.

Hvorfor har jeg ikke fått skatteoppgjøret?

Blant ulike årsaker til forsinket skatteoppgjør, er at du for eksempel har levert skattemeldingen på papir; du har søkt om utsettelse; du betaler kildeskatt på pensjon; du har krevd særfradrag for liten skatteevne eller at ektefellen din får skatteoppgjøret sitt seint.

Hvor mange har fått skattemelding?

I 2019 fikk rundt 800.000 nordmenn baksmell, og i 2020 var tallet oppe i én million. Hvor mange det blir i år, er for tidlig å si.

Når kommer skattepengene inn på konto?

Skattepengene utbetales senest 3 uker etter datoen på skatteoppgjøret. Det betyr at om du mottar skatteoppgjøret 23. mars, vil skattepengene stå på kontoen din senest 13. april.

Når får man igjen på skatten 2023?

Skatteoppgjøret for 2023 kommer typisk 1-2 uker fra man leverer skattemeldingen, noe som vil si at man får pengene utbetalt tidligst i midten av april. Jo senere du leverer, jo senere kommer skatteoppgjøret. Normalt sett skal det gå maks tre uker fra du leverer skattemelding til du får skatteoppgjøret.

Blir skattemeldingen levert automatisk?

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen men lar den blir levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni. Får du skattemeldingen din på papir og benytter deg av leveringsfritak, kommer skatteoppgjøret i august, forklarer skattedirektøren.

Når må skattemelding leveres 2022?

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april hvert år. Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger, kan du fortsatt endre og levere.

Hvor mye kan man tjene i året uten å betale skatt?

Du kan nemlig tjene inntil 6.000 kroner skattefritt fra så mange arbeidsgivere du orker å jobbe for. Forutsetningen er at du jobber for privatpersoner og at totalinntekten fra hver av dem i løpet av kalenderåret er under 6.000 kroner.

Hva skjer hvis man ikke leverer skattemelding?

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Hvis du ikke overholder frister kan du risikere å få tvangsmulkt og dersom du likevel ikke leverer opplysningene, kan overtredelsesgebyr bli vurdert.

Er selvangivelse og skatteoppgjør det samme?

Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. Hvor lang tid dette tar, varierer. Vi varsler deg når skatteoppgjøret ditt er klart.

Hva må jeg huske å sjekke i skattemeldingen?

Når du har åpnet skattemeldingen må du
  • Sjekk lønn og betalt skatt. Sjekk at det du har fått i lønn og hvor mye du har betalt i skatt er riktig.
  • Sjekk pensjon eller uføretrygd. Sjekk at det du mottar i pensjon eller uføretrygd er riktig.
  • Sjekk gjeld og formue. Sjekk at gjeld og formue som er oppgitt stemmer.

Kan man trekke fra store tannlegeregninger på skatten?

– utgifter til for eksempel kroniske tannkjøttsykdommer, eller tannheleproblemer som følge av annen kronisk sykdom, gir rett til såkalt «særfradrag for store sykdomsutgifter». Dette er et eget særfradrag som føres i post 3.5.4. Men utgiftene må være større enn 9180 kroner i inntekståret før du kan få fradrag.

Leave a Comment