Hvor finner jeg oversikt over feriepenger?

Alt om beregning av feriepenger og trekk i lønn for feriepenger finner du i a-meldingen. Arbeidstilsynet kan gi mer informasjon om reglene for ferie og feriepenger.

Hvorfor har jeg ikke fått feriepengene mine?

Som arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid. Årsaken kan enten være at arbeidsgiveren din ikke vil betale, eller at arbeidsgiver ikke kan betale. Ta først kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor du ikke har fått lønna du har krav på.

Når kommer feriepengene på konto?

Ifølge ferieloven skal arbeidstaker få feriepengene utbetalt siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før arbeidstakeren tar ferie. Men det vanligste er at arbeidsgivere utbetaler feriepengene i juni.

Hvor finner jeg oversikt over feriepenger? – Related Questions

Hvor står feriepenger på lønnslipp?

Nederst på lønnslippen viser hittil-i-år-summer. Lønnsslippen viser nå opptjente feriepenger i år og i fjor. NB! Viser ikke feriepengegrunnlag som tidligere.

Kan man få både feriepenger og lønn?

Det som faktisk skjer ved feriepengeutbetalingen, uten at dette nødvendigvis fremkommer på lønnsslippen, er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det holdes tilbake lønn for ferien. Altså Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker (ev. lønn for 4 uker og 1 dag).

Er det mulig å få feriepenger i januar?

Etter ferieloven har ikke du som arbeidsgiver anledning til å utbetale feriepenger på forskudd. I lovens paragraf 11 står det at feriepenger skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før ferien, og feriepengene fordeles ut i henhold til når ferien avvikles.

Når i juni kommer feriepenger?

De fleste mottar feriepenger enten i mai eller juni, men de skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Derimot er det vanlig at bedrifter og virksomheter utbetaler feriepengene i en bestemt måned – oftes i mai eller juni.

Kan man få utbetalt feriepenger tidligere?

Etter loven ikke mulig å kreve å få utbetalt feriepenger tidligere enn 1 uke før ferien begynner. Unntaket i loven er hvis du slutter – da har du krav på å få feriepengene utbetalt på siste lønning. Men det er mulig å inngå en avtale med arbeidsgiver om forskuddutbetaling.

Hvordan fungerer feriepenger med fastlønn?

Avregne feriepenger samlet

De fleste arbeidsgivere som utbetaler fastlønn/månedslønn, avregner feriepenger på denne måten. Samtidig med at feriepengene utbetales skal du da trekke i lønn for ferie. Dette gjør du for at den ansatte skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.

Er feriepenger mer enn vanlig lønn?

Feriepenger er altså ikke en ekstrabetaling fra arbeidsgiver som du får i tillegg til lønn den måneden du tar ferie. Hvis du ikke var i jobb året før, har du heller ikke tjent opp feriepenger. Men du har likevel rett til feriedager. Feriepengene regnes inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte.

Er feriepenger i tillegg til lønn?

Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn, og utbetales når man tar ut ferie. Med dette menes at det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være «inkludert i lønnen», og heller ikke at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av de vanlige månedslønnsutbetalinger.

Er feriepenger skattefri?

Alle arbeidstakere må betale skatt av feriepenger, uavhengig av når feriepengene utbetales. Hvis du mottar feriepenger året etter opptjeningsåret, vil det ikke trekkes skatt av feriepengene. Det er fordi skattekortet er satt opp slik at du blir trukket litt ekstra skatt på lønnsutbetalingene resten av året.

Hva skjer med ferie når man slutter?

Hva skjer med feriedagene mine om jeg slutter i jobben? Hvis en arbeidstaker slutter i jobben, har vedkommende rett på å få utbetalt alle opptjente feriepenger den siste lønningsdagen før fratreden. Ved bytte av arbeidsgiver, vil arbeidstakeren ha rett til å ta ut ferie hos ny arbeidsgiver.

Leave a Comment