Hvor er det lov å skyte med luftgevær?

Det er etter dette først og fremst på skytebaner og på litt avsideliggende private områder det er lovlig å bruke luftvåpen. Luftvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm krever våpentillatelse, se våpenforskriften § 23. Dette gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun.

Er det tillat å bruke luftgevær til jakt?

I Norge er det ikke tillatt med luftvåpen til jakt. Luftvåpen blir av og til brukt til skadedyrbekjempelse, men da med politiets tillatelse.

Er det lov å ha luftgevær?

Du må ha tillatelse for å skaffe deg luftvåpen og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm. Du trenger ikke tillatelse for luftvåpen og fjærvåpen med mindre kaliber. Men du må ha fylt 18 år. Du kan søke om unntak fra aldersgrensen når du fyller 16 år.

Hvor er det lov å skyte med luftgevær? – Related Questions

Kan man skyte kråke med luftgevær?

Det er ikke lov til å skyte kråker eller andre dyr med luftgevær. Dette følger av viltloven § 20.

Kan man skyte med luftgevær i skogen?

For å kunne skyte med luftgevær i skogen må du få tillatelse til dette fra grunneier, enten dette er kommunen eller en privat eier. Du må også være sikker på at du ikke treffer andre mennesker eller dyr.

Er det lov å skyte med luftgevær i hagen?

Reglene om bruk av våpen finnes i våpenloven og våpenforskriften . Det kreves våpentillatelse for å ha våpen. Dette gjelder også luftgevær (som har grovere kaliber enn 4,5 mm), og også ved bruk på hytta og i hagen. Formålet med kravet om våpentillatelse er å hindre at personer som ikke er egnet til det har våpen.

Er luftvåpen registreringspliktig?

Registreringsplikt for luftvåpen

Fra og med 1. januar 2000 er det innført registreringsplikt for luft- og fjærvåpen som har en anslagsenergi på 10 joule eller mer, målt fire meter fra våpenets munning. For hel- og halvautomatiske luft og fjærvåpen er kravet 3 joule.

Er BB Gun lov i Norge?

I dag er det ingen forbud mot airsoftvåpen i Norge. Det er derfor tillatt å eie, kjøpe, selge, importere og bruke airsoftvåpen. Aldersgrense: Airsoftvåpen oppfattes i Norge som et våpen og omfattes av Våpenloven og Våpenforskriften.

Er luftpistol lov i Norge?

Luftpistol og andre luftvåpen er ikke tillat å ha med i håndbagasje, men kan sendes i innsjekket bagasje. Disse regnes som innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil.

Hvor mange skudd kan man ha hjemme?

Ammunisjon og ladekomponenter

Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap eller skuff adskilt fra våpen. Hovedreglene er som følger: – Hver husstand kan oppbevare inntil 10 000 patroner.

Hva kreves for å kjøpe pistol?

For å få tillatelse til å ha våpen må du

Du må være fylt 18 år for å ha rifle eller hagle. Du må være fylt 21 år for å ha pistol eller revolver. Du kan søke om fritak fra alderskravet dersom verge samtykker og tar ansvar for at våpen oppbevares i henhold til regelverket.

Har politiet våpen i bilen?

Norsk politi har bare våpen tilgjengelig i bilen, og ikke på kroppen, men har i midlertidige perioder vært bevæpnet.

Kan man eie våpen med rulleblad?

I Norge er det ikke lov til å kjøpe våpen uten tillatelse fra politiet og det er strenge krav til eierskap og bruk. I en liberalistisk stat er det derimot fritt fram for personer med rent rulleblad å kjøpe og eie sivile våpen. Dette er våpen som er beregnet på jakt, sport og selvforsvar.

Kan man kjøpe AK 47 i Norge?

AK47 er et automatgevær som i utgangspunktet er ulovlig for privatpersoner i Norge.

Leave a Comment