Hva spiser fjellreven om vinteren?

Få fugler blir værende på Svalbard gjennom den lange og kalde vinteren, og lemen, det viktigste byttedyret på fastlandet, finnes ikke. Om vinterenfjellreven klare seg med døde dyr eller mat den hamstret i løpet av sommeren. Lykken er antakelig å finne et reinsdyrkadaver.

Har fjellreven noen fiender?

Til tross for at fjellreven er et rovdyr, så er den også selv et mulig bytte for andre og større rovdyr. Både kongeørn og jerv kan ta livet av fjellrev. Men den argeste konkurrenten er rødreven som er nesten dobbelt så stor og fysisk overlegen.

Hvordan lever fjellreven?

Fjellreven lever langt mot nord, i høyfjellet og i arktiske kyststrøk. Selv om arten er tallrik på verdensbasis er den fåtallig i våre trakter. Her lever den i høyfjellet over tregrensen. Vi har en felles svensk-norsk bestand som strekker seg fra tundraområdene i nord og sørover langs hele den alpine høyfjellsryggen.

Hva spiser fjellreven om vinteren? – Related Questions

Hvor gammel kan fjellrev bli?

I løpet av det første leveåret er dødeligheten på over 74 %, mens denne avtar til 32 % for voksne. Gjennomsnittlig levealder for fjellrev på Svalbard er tre til fire år, men de kan bli opp til 16 år gamle.

Hvorfor står fjellreven i fare for å dø ut?

-Økt forstyrrelse på grunn av menneskelig aktivitet i fjellet. -Liten tilgang på åtsler på grunn av kraftig reduksjon av ulvebestanden i Skandinavia. -Økt konkurranse mellom rødrev og fjellrev om mat og hiområder. -Innavlsskader og økt dødelighet på grunn av liten bestand og genetisk forurensing fra rømt tamrev.

Hvor lever fjellreven kart?

Fjellrev
Habitat:arktisk og alpin tundra, kystnært
Utbredelse:se kartet
Fjellreven er utbredt i Arktis og nordområdene
Underarter:V. l. beringensis V. l. fuliginosus V. l. groenlandicus V. l. hallensis V. l. innuitus V. l. lagopus V. l. pribilofensis V. l. semenovi V. l. sibiricus V. l. spitzbergensis V. l. ungava

Hvordan tilpasser fjellreven seg?

God isolasjon, kompakt kroppsform og effektiv energibruk gjør at den taper lite energi til omgivelsene. Fjellreven er også tilpasset å sulte i lange perioder med lite mat. Fjellreven er en generalist og kan overleve på mange typer føde, men dietten sommerstid domineres av smågnagere, særlig lemen.

Hvor mange kuldegrader tåler fjellreven?

Fjellreven har en tykk og varm vinterpels. Den er i stand til å tåle bitende kulde, 40 kuldegrader er ikke noe problem! I tillegg har den pels under potene sine, akkurat som isbjørnen, det fungerer nesten som vintersko.

Hvorfor er fjellreven trua?

Fjellreven er avhengig av smågnagere som lemen. Få smågnagere betyr mindre mat på fjellreven. På 1990-tallet uteble lemenårene, og fjellreven forsvant fra fjellområder som Dovrefjell og Finse. Varmere klima og økende menneskelig aktivitet har ført til at rødreven trekker opp i fjellrevens leveområder.

Hvor mange fjellrever er det i Norge 2022?

Totalt er det registrert 164 kull i Norge, Sverige og Finland, og hele 124 av dem ble født i områder nær grensa mellom Norge og Sverige. På norsk side er det dokumentert 72 kull i 2022 med totalt 354 valper. Dette er det klart beste året etter at overvåkingsprogrammet for fjellrev ble startet i 2003.

Hvor trives fjellreven?

Fjellreven lever i et ekstremt, arktisk klima. Den trives høyt oppe i fjellet, over tregrensen. Den er helt hvit om vinteren, og mørkere i pelsen om sommeren. Den er også mye mindre enn rødreven.

Hvor lenge er fjellreven drektig?

Fjellreven er langt mindre sky enn rødreven. Paringstiden kan strekke seg fra februar til mai, og hunnen går drektig i 53 dager. Dersom fjellreven lever i en gruppe, er det normalt bare den mest dominante tispa som reproduserer. Fjellreven kan få store kull, opptil 23 valper, vanligst er imidlertid 6-8.

Er fjellreven farlig?

Det er også veldig farlig for mennesker hvis man ikke med en gang får hjelp av en lege. Hundegalskap finnes i de fleste av verdens land, men ikke i de nordiske landene, bortsett fra Svalbard.

Er fjellreven svensk?

Historie. Historien om Fjällräven begynte i 1950, da Åke Nordin, en 14 år gammel gutt fra Örnsköldsvik i Nord-Sverige, gjorde seg klar til å gå på tur i fjellene. Åke var lite fornøyd med datidens ryggsekker. De endte alltid opp som små, ubehagelige og pæreformede poser lengst nede på ryggen.

Er fjellreven vanntett?

En vannsøyle på 1 000 millimeter anses teknisk for å være vanntett, men dette er ikke engang i nærheten av tilstrekkelig for friluftsaktiviteter.

Når kan man jakte fjellrev?

Fangsten foregår fra 1. november til 15. mars.

Hvilke tiltak er satt inn for å redde fjellreven?

Avl og utsetting, eventuelt translokering av fjellrever mellom delbestander, er anbefalt som tiltak for å styrke små bestander, etablere fjellrev der arten er utdødd og for å redusere graden av innavl.

Leave a Comment