Hva skjer etter rekrutten?

Etter rekruttskolen overføres du til en avdeling i Forsvaret, hvor du gjennomfører tjenesten din.

Hvor mye får man i dimmepenger?

Dimmisjonsgodtgjørelsen – eller «dimmepenger» som det ofte kalles – øker fra rundt 36.300 kroner til rundt 38.000 kroner. Det er penger som blir utbetalt ved tjenestens slutt. Soldaten i 2022 vil dermed få utbetalt rundt 110.000 kroner i løpet av 12 måneders førstegangstjeneste, dimmisjonspenger inkludert.

Hvor mye tjener man som befal?

I 2017 var snittlønnen på 41.030 kroner for «befal med sersjants grad». I 2021 hadde den økt til 60.690. Det tilsvarer en økning på 48 prosent på fem år. Tallene inkluderer diverse tillegg, som er kalt «uregelmessige tillegg» på Statistisk sentralbyrå sine sider.

Hva skjer etter rekrutten? – Related Questions

Hva er de best betalte jobbene i Norge?

Yrkene med høyest lønn
  • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
  • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
  • Finansmeglere, 104.520.
  • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
  • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
  • Flygeledere, 99.050.
  • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
  • Flygere, 94.240.

Hvor mye tjener en politimann?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva gjør en befal?

Et befal er en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando og gi ordrer. Det kjønnsnøytrale befal er synonymt med, men erstatter i økende grad, betegnelsen befalingsmann, som imidlertid fortsatt forekommer i enkelte lovtekster og reglementer.

Hvordan bli befal i Forsvaret?

Befalsutdanning gjennomføres i regi av Forsvarets høgskole (FHS), på Befalsskolen (BS) som er lokalisert på Sessvollmoen. Utdanningen varer i 12 uker. Det gjennomføres normalt tre kull i året, vinter, vår og høst. Som spesialist vil du på sikt kunne få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning.

Når får man lønn i Forsvaret?

Utbetaling i Forsvaret skjer den 12. i kvar månad. Refusjonar på reise utbetalast oftare enn ein gong i månaden.

Hva er en offiser i Forsvaret?

I Norge er en offiser normalt en befalingsmann om bord på et fartøy eller ved avdeling i Forsvaret, av fenriks grad eller høyere. Gradene sersjant og kvartermester kvalifiserer i Norge til tittelen befal, men er ikke en offisersgrad.

Når blir man menig?

Artikkelstart. Menig er en soldat uten befalsgrad i Hæren og Sjøforsvaret. I Luftforsvaret brukes graden flysoldat. Lagførere og andre soldater som tar på seg større ansvar blir ofte forfremmet til ledende menig eller ledende flysoldat, avhengig av gren.

Hvor mye tjener en spesial soldat?

De norske soldatene kommer best ut. Med alle tillegg vil en 20-årig soldat uten samboer og utenlandserfaring få i overkant av 53.000 kroner i månedslønn før skatt, skriver avisen. Det er 23.000 kroner mer enn hva de svenske soldatene får, og 10.000 mer enn de danske.

Hvilken grad er fenrik?

Fenrik (forkortet «fenr.») er den laveste offisersgraden i det norske militæret. Den norske graden tilsvarer NATO-rangkoden OF-1 og ble frem til 1930 kalt sekondløytnant, en tittel som fortsatt brukes i andre land.

Hvor mye tjener en fenrik?

Dette er lønnsnivået i 350 forskjellige yrker.
Yrke2020Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad800 16011,7 %
0210 Befal med sersjant grad625 80016,3 %
1111 Politikere832 2006,0 %
1112 Toppledere i offentlig administrasjon1 195 8003,5 %

Er Geir Aker fenrik?

Geir Aker ble Norges mest kjente Fenrik over natten. Store deler av karrieren har gått til å jobbe med ulike former for ledelse – og han har en liten høne å plukke med sivile ledere.

Hvor mye tjener en general?

Dette tjener offiserene
GradÅrslønn (gj.snitt)Øvelse per time (helligdager)
Oberst/kommandør505.910350
Brigader/flaggkommandør571.121394
Generalmajor/kontreadmiral673.733452
Generalløytnant/viseadmiral688.300467

Hvem har best militær?

Finland er det mest imponerende landet i Norden når det kommer til militær styrke. Finnene har hele seks brigader med soldater og 100 000 andre soldater. Finland er dermed den militære stormakten i Norden.

Hvor mye tjener en kaptein på båt?

Hva kan man forvente i lønn som kaptein? – Det kommer an på hvor du jobber, men en kaptein tjener gjerne fra rundt 900 000 kroner i året, og oppover.

Hvor mye tjener en advokat i året?

Snittlønnen for alle advokater er 1,09 millioner kroner, ifølge Advokatforeningens ferske lønnsstatistikk. Kvinner tjener i snitt 80.000 kroner mindre enn menn.

Hva slags jobb tjener man mest på?

Yrke2020Endring
Flygeledere1 139 2804,3 %
Finans- og økonomisjefer1 093 9207,2 %
Flygere1 126 4400,4 %
Legespesialister1 038 9606,1 %

Leave a Comment