Hva skal man svare på Fortell litt om deg selv?

– Rådet er å først fortelle de enkle tingene, som hvor du er født, hvor du vokste opp, hva din sivilstatus er og om du har barn. Deretter kan du fortsette å raskt gå igjennom hovedpunktene ved din utdanning og praksis.

Hvordan lage en god presentasjon av seg selv?

Her er noen tips til hva som bør inkluderes i en presentasjon av seg selv:
 1. Kort presentasjon om deg selv og bakgrunnen din (alder, bosted, utdanning etc.)
 2. Fortell litt om tidligere arbeidsoppgaver du har mestret godt.
 3. Fokuser på hvilken kompetanse du innehar.
 4. Fortell om hvorfor du er motivert for jobben.

Hvordan skryte av seg selv på jobbintervju?

Det finnes mange ulike måter å formidle budskapet «Jeg er best» uten egentlig å si det. Ved å beskrive ditt engasjement med uttrykk som «Jeg er lidenskapelig opptatt av», «Jeg legger mye personlig stolthet i», «Med hardt arbeid oppnådde jeg» eller «Jeg motiveres av» får du kommunisert viktige sider av deg selv.

Hva skal man svare på Fortell litt om deg selv? – Related Questions

Hvordan selge seg selv på jobbintervju?

Det å «selge seg selv» handler om at du må overbevise intervjueren at du den rette kandidaten for stillingen, hvilke egenskaper og erfaring du har, og hva du kan tilføre virksomheten. Dette krever at du er konsentrert og har forberedt deg godt. Hvis dette ikke gjøres riktig kan du fort bli en uaktuell kandidat.

Hva svarer man på svake sider?

Fortell om noen svakheter du har, men nevn samtidig hva du gjør for å forbedre disse. Du kan gjerne nevne konkrete eksempler på tiltak du har satt i gang. Kan dine negative sider komme til nytte? Da kan du i løpet av intervjuet vri de negative sidene over til å ha noe positivt i seg.

Hvordan presentere deg selv på jobbintervju?

En typisk åpning av et jobbintervju er at du får spørsmålet – Fortell litt om deg selv! Her må du passe på at du ikke svarer med en enetale som er altfor lang og kjedelig. Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant.

Er det lov å spørre om fravær på intervju?

Spørsmål om fravær i tidligere jobb vil kunne oppfattes som en indirekte måte å spørre om helsesituasjonen. Dette gir ikke AML åpning for å gjøre. Personopplysningsloven (§ 8 bokstav f) sier at arbeidsgiver vil kunne innhente opplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta en ”berettiget interesse”.

Hvordan roe ned nervene før intervju?

Oppsummering:
 1. Ikke slurv med språket i søknad og CV.
 2. Kom i tide, kle deg pent og nøytralt.
 3. Gi et godt førsteinntrykk.
 4. Kom forberedt.
 5. Vis nysgjerrighet, still spørsmål og oppfølgingsspørsmål.
 6. Vis hvordan du tenker, ikke vær opptatt av å komme frem til riktig svar.
 7. Det er greit at du er nervøs.

Hva svarer man på innkalling til intervju?

Avslutt med å takke for at du fikk komme på intervju, og at du håper å høre fra dem snart. Husk å kontakte referansene dine i forkant av intervjuet. Fortell dem om intervjuet du skal på og hva stillingen innebærer. Send de gjerne stillingsbeskrivelsen i forkant.

Er det vanlig å ringe etter intervju?

Har du ikke hørt noe på over en uke kan du sende en kort e-post for å høre hvor langt de er kommet i ansettelsesprosessen og igjen, understreke hvor interessert du er. Ikke ta kontakt per telefon, det fremstår som mer invaderende. Når du har sendt e-posten bør du ikke foreta deg noe mer.

Hvor mange må kalles inn til intervju?

Minst tre kandidater bør kalles inn til intervju, dersom de er kvalifisert.

Hva spørr man om på intervju?

13 vanlige intervjuspørsmål – og hvordan du nailer dem!
 • Kan du fortelle litt om deg selv?
 • Hvorfor vil du ha denne jobben?
 • Hva vet du om bedriften?
 • Hva er dine største styrker?
 • Hva ser du på som dine svakheter?
 • Hva er du mest stolt av?

Hva bør man ikke si på et jobbintervju?

Jobbintervju spørsmål og tips
 • «Jeg kom ikke overens med sjefen»
 • «Jeg er veldig nervøs»
 • «Jeg gjør hva som helst»
 • «Jeg vet at jeg har lite erfaring, men..»
 • «Det står på CV-en min»
 • «Ja, det kan jeg svaret på!»
 • «Perfeksjonisme er min største svakhet»
 • «Jeg tenker utenfor boksen»

Hva skal man svare på hvorfor ønsker du å jobbe hos oss?

Når du svarer på spørsmålet om hvorfor du vil ha jobben, bør du dele relevante og spesifikke detaljer om hvordan din bakgrunn, erfaring, talenter, interesser, utdanning og andre egenskaper som gjør at du passer godt inn i denne jobben og i bedriften, råder Kelly.

Hva kan man ikke spørre om på jobbintervju?

Det finnes en del begrensninger i lovgivningen om hva arbeidsgiveren kan spørre om. For eksempel er det som hovedregel ikke lov å stille spørsmål om graviditet eller seksuell legning, om du er fagorganisert eller om din politiske oppfatning.

Er det lov å spørre om man røyker på jobbintervju?

Per dags dato finnes det ikke noe lovverk i Norge som hindrer diskriminering av røykere. Det betyr at en arbeidsgiver helt lovlig kan søke etter arbeidstakere som ikke røyker, uten å bryte reglene om diskriminering. Arbeidsgiver kan også spørre en kandidat på jobbintervju om vedkommende røyker, uten å bryte loven.

Hvilke spørsmål kan man stille arbeidsgiver?

Jobbintervju – Spørsmål til arbeidsgiver

Hva er det viktigste for meg å fokusere på det første året som ansatt hos dere? Hvilke egenskaper har de som lykkes i jobben? Hvilke utfordringer er det vanlig å møte på veien mot målene jeg skal klare? Hvordan satser dere på egne ansatte?

Leave a Comment