Hva kan kongen gjøre i sjakk?

Kongen kan kun flyttes til nærmeste felt: loddrett, vannrett eller på skrå. Det er ikke lov å sette egen konge i sjakk. Springeren er den eneste brikken som kan hoppe over andre brikker. Den flyttes to felt vannrett eller loddrett og deretter ett felt vinkelrett på denne retningen.

Kan kongene ta hverandre i sjakk?

Kongen kan aldri gå til et felt der den blir stående angrepet av motstanderens brikker (dette kalles at kongen står i sjakk). På diagrammet kan ingen av kongene gå til rutene med både kryss og runding. Kongene har aldri lov til å stå inntil hverandre!

Kan dronningen hoppe over i sjakk?

Dronningen er den sterkeste brikken i sjakk. Den kan flytte både som et tårn og som en løper, det vil si at den kan flytte loddrett, vannrett eller diagonalt så mange felt man ønsker. Dronningen kan imidlertid ikke hoppe over andre brikker.

Kan konge ta tårn?

Når kongen til en spiller kan tas av en motstanderbrikke, sier man at kongen står i sjakk. For eksempel, den hvite spilleren flytter tårnet til en stilling så den angriper den sorte kongen, det vil si at dersom svart ikke gjør noe med det, vil tårnet kunne ta kongen i neste trekk: vi sier at det hvite tårnet sjakker.

Hva kan kongen gjøre i sjakk? – Related Questions

Kan kongen slå andre brikker?

Målet med spillet er å fange inn motspillerens konge. Alle andre brikker kan slås og tas bort fra spillebrettet. Når kongen blir tatt til fange sier man at han er matt. Spillebrettet plasseres mellom spillerne slik att de begge har et hvitt felt nederst til høyre.

Kan konge slå konge?

Kongen kan fungere som en hjelpe-brikke i et angrep når man spiller sjakk. Men du kan ikke bevege kongen din i nærheten av motstanders konge. Derfor kan du ikke sette sjakk-matt med kongen.

Kan kronprinsen straffes?

I Norge er monarkens ansvarsfrihet nedfelt i Grunnloven § 5. Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav.

Hvor kan tårn gå?

Tårn er en brikke i sjakk som kan flyttes vannrett eller loddrett fremover og bakover så langt det er ledige felt.

Hvor nektet kong Håkon?

1) Kong Haakons personlige avslag på Elverum 10. april 1940 på den tyske sendemann Curt Bräuers krav om å utnevne Vidkun Quisling til statsminister. 2) Kong Haakons tale fra London 8. juli 1940, der han avslo anmodningen om å abdisere.

Hvem blir konge etter Håkon?

Prins Sverre Magnus

Han er den tredje i arverekken til tronen etter sin far, Kronprins Haakon, og storesøster Prinsesse Ingrid Alexandra.

Kan Kongen gi fra seg tronen?

I Norge. Grunnloven regulerer ikke spørsmålet om Kongen har rett til å abdisere, men det er heller ingen ordning for å tvinge en monark til å beholde kongeverdigheten.

Hvem blir konge hvis Harald dør?

Kronprins Haakon, født 20. juli 1973. Sønn av Kong Harald V og Dronning Sonja. Først i arverekken til den norske tronen.

Kommer Mette Marit til å bli dronning?

MetteMarit Tjessem Høiby blir Norges dronning den dag kronprins Haakon etterfølger sin far, kong Harald, på tronen. Dette fastslo statsminister Jens Stoltenberg fredag.

Blir Ingrid Alexandra konge?

Prinsesse Ingrid Alexandra ble født 21. januar 2004 på Rikshospitalet i Oslo. Hun er “arveprinsesse”, det vil si at hun en er arving til den norske tronen og en dag vil bli dronning. Da Prinsessen ble født, var mange veldig spente på om det ville bli en jente eller en gutt.

Hvem er prinsesse Ingrids kjæreste?

Magnus er godt inne i varmen hos kronprinsparet.

Det vakte stor oppmerksomhet da Se og Hør i juni kunne avsløre at prinsesse Ingrid Alexandra (18) hadde fått seg kjæreste. Bærum-gutten Magnus Heien Haugstad (22) hadde vært sammen med prinsessen i en god stund før han dukket opp i feiringen av henne på Slottet.

Leave a Comment