Hva gjør man i breddeidrett?

Breddeidrett er idrett som er ment å favne flest mulig deltakere uavhengig av ferdigheter og ambisjoner, til forskjell fra toppidrett. Breddeidrett er drevet av det brede lag av befolkningen og innebærer fysisk aktivitet i form av konkurranser, trening eller mosjon.

Hva er breddeidrett vgs?

Breddeidrett er et valgfritt programfag med 5 timer hver uke og kan velges både i Vg1, Vg2 og Vg3. Vi tilbyr ulike ballspill og ballaktiviteter som: volleyball, innebandy, basketball, fotball, lacrosse, rugby og beachvolley.

Hva mener du er de viktigste verdiene i breddeidretten?

De viktigste verdiene i breddeidretten er mestring, fellesskap, glede og spenning. Det viktigste er at alle kan få delta og at det er like muligheter for alle. Alle får delta uansett forutsetninger.

Hva gjør man i breddeidrett? – Related Questions

Hva er breddeidrett for voksne?

Når du tenker på breddeidretten er det et vidt område. Det er fordi at den voksne breddeidretten gjelder alle de som ikke trener på nivå med toppidrettsutøvere. Det vil da si de som går tur, som går på ski på hytta, trener på treningsstudio eller sykler. Det er som er i aktivitet regelmessig.

Når kom toppidrett?

Mosjon og toppidrett

Parallelt med trimbølgen, fikk vi den såkalte idrettsrevolusjonen i Norge, i perioden 1965–1985, det vil si en enorm vekst i antall medlemskap i NIF fra 430 000 i 1965 til 1,6 millioner i 1985. NIF vokste seg større og fikk bedret økonomi gjennom økt tippeandel og statstilskudd.

Hva er den beste sporten i verden?

1. Fotball. 3.5 milliarder følgere. Størst i: Europa, Afrika, Asia, Sør-Amerika.

Hva er den eldste sporten i verden?

Polo er verdens eldste lagsport. De første kampene ble trolig spilt i Persia for over 2500 år siden, da stridende sentralasiatiske stammer utviklet polo. Det var en effektiv måte å trene kavaleriet på, og tidens polokamper kunne minne om militære slag, med hundre mann på hver side.

Hva er Norges største idrettslag?

Norges idrettsforbund (NIF, fullt navn: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) er den fremste idrettsorganisasjonen i Norge og Norges største frivillige organisasjon, med rundt 1,7 millioner medlemmer gjennom drøyt 11 000 idrettslag (2019), organisert i 55 spesialforbund (særforbund) for ulike

Hva regnes som toppidrett?

Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

Hva er toppidrett vgs?

Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit.

Hva menes med begrepet toppidrett?

Toppidrett er idrett i form av konkurranser hvor målsetningen er jevnlige prestasjoner på det høyeste nivået nasjonalt og internasjonalt. Betegnelsen eliteidrett brukes noen ganger synonymt med toppidrett. Et fåtall bedriver toppidrett, i motsetning til breddeidrett, som mange driver med.

Er toppidrett skadelig?

Flere områder i toppidretten er forbundet med risiko, ikke minst ved alvorlig idrettsskade. Da kan man for eksempel få depressive symptomer fordi man blir satt på sidelinjen for en lengre tid og mister mye av den daglige strukturen. Hvis skaden skjer like før store mesterskap, kan reaksjonen bli kraftig.

Er idrett og trening sunt?

Fysisk aktivitet forbygger sykdom

Regelmessig fysisk aktivitet fører til at livskvaliteten blir bedre på grunn av økt psykisk velvære og bedre generell fysisk helse. Regelmessig fysisk aktivitet styrker også immunsystemet på sikt.

Hva er Amatørisme?

Amatørisme, «amatørvirksomhet», er en samlebetegnelse for alt som særpreger amatøridrett, til forskjell fra profesjonisme. En statsamatør er en idrettsutøver som formelt sett er amatør, men som forsørges av staten.

Hva er psykisk helse Helsedirektoratet?

Hva er psykisk helse? Psykisk helse handler om hvordan du oppfatter deg selv og andre, hvordan du har det i hverdagen og hvordan du takler utfordringer.

Hvordan vet man at man er psykisk syk?

Sykehistorien
  1. Uttalt følelse av tretthet eller slitenhet.
  2. Konsentrasjonsvansker.
  3. Tristhet.
  4. Har ingen interesser eller gleder lengre.
  5. Appetittendring.
  6. Tiltaksløshet.
  7. Smerter.
  8. Selvmordstanker.

Hva er en alvorlig psykisk lidelse?

På den andre siden vil de fleste være enige om at psykotiske lidelser (schizofreni, paranoide psykoser), bipolare lidelser og alvorlige former personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, angstlidelser og depresjon, vil kategoriseres som alvorlige psykiske lidelser.

Hvordan kan man opprettholde god psykisk helse?

Fysisk aktivitet fremmer god helse, gir bedre humør og søvn, mer energi, og reduserer stress. Fysisk aktivitet kan forebygge enkelte psykiske plager og kan i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder.

Hva gir deg livsglede?

Livsglede er en kvalitet de fleste ønsker å ha i livet sitt. Livsglede er å glede seg over å være til. Hva som skal til for å oppleve livsglede er individuelt for hver og en av oss, men at livsglede hører sammen med følelsen av lykke og det å ha et meningsfylt liv er vesentlig.

Leave a Comment