Hva er en handlings referat?

Et handlingsreferat er et sammendrag av handlinga i ei fortelling eller i et drama. Sammendraget kan være mer eller mindre utførlig, avhengig av hva det skal brukes til. Et veldig kort sammendrag, som bare gir oss “skjelettet” av handlinga, kaller vi også for resymé.

Hvordan lage et handlingsreferat?

Når man skriver et handlingsreferat, følger man vanligvis en struktur som inkluderer en introduksjon, hoveddel og avslutning. I introduksjonen inkluderer man vanligvis en beskrivelse av situasjonen eller problemet, mens hoveddelen inneholder detaljerte instruksjoner for hvordan løse problemet.

Hvor langt er et handlingsreferat?

Huskeregel: Et handlingsreferat bør alltid være kort! Tenk for øvrig alltid gjennom om det må være der i det hele tatt. Ta en scene fra boka. Gjerne en scene med mye dramatikk.

Hva er en handlings referat? – Related Questions

Er motiv og handlingsreferat det samme?

Motiv er tekstens konkrete innhold, det som skjer i teksten av konkret handling. Tema er tekstens egentlige, dypere mening, det som ligger bak den ytre handlingen. Budskapet er hensikten med teksten, det forfatteren vil ha sagt til leseren gjennom teksten.

Hvor langt skal et resymé være?

Sammendraget er gjerne det første som blir lest og vurdert i en vitenskapelig tekst. Et sammendrag av en artikkel er vanligvis på mellom 150 og 300 ord; for en masteroppgave kan sammendraget eventuelt være litt lengre.

Hva er Tankereferat i en tekst?

Når du bruker fortellemåten tankereferat, gjengir du det én eller flere personer tenker og/eller føler. På denne måten kan du for eksempel få fram indre spenning i en historie.

Hva er de fire Fortellermåtene?

Når du skriver en historie, kan du bruke fortellemåtene handlingsreferat, skildring, tankereferat, replikker og indirekte tale.

Hvordan skrive et sammendrag av en bok?

Når du skal skrive et sammendrag trekker du ut det sentrale av det du har lest eller hørt.

Da må du tenke igjennom:

  1. hva var hovedbudskapet?
  2. hvorfor mener forfatteren/foreleseren at det er interessant/viktig?
  3. hvilke sentrale poeng ble trukket fram?

Er Tankereferat et virkemiddel?

Tankereferat er et virkemiddel som brukes når det blir gjengitt hva èn eller flere personer tenker og/eller føler. Dette blir brukt mye i romanen. Det kommer stadig setninger som handler om hva en av personene føler.

Er humor et virkemiddel?

Humor er et mye brukt språklig virkemiddel. Med humor menes: – “Det vi ler av”. Dette kan være vitser, morsomme historier eller hendelser.

Hvilke litterære virkemidler har vi?

Eksempler på språklige virkemidler er metaforer, sammenlikninger, adjektivbruk og overdrivelse. Andre litterære virkemidler som ikke er språklige kan feks være frempek, tilbakeblikk, sirkelkomposisjon og synsvinkel. Språklige virkemidler dreier seg om det språklige, mens de andre går mer på innholdet.

Hva er allusjon virkemiddel?

En allusjon er en hentydning til en annen kjent tekst eller hendelse – og kan være et delvis skjult sitat. Det er vanlig å bruke allusjoner til Bibelen.

Hva er metafor virkemiddel?

En metafor er et ord eller et uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning. Et par eksempler er å si «å holde hjulene i gang» om å sørge for at en bedrift eller et samfunn fungerer som det skal, eller å omtale en sart og følsom person som «et persilleblad».

Hva er kontrast virkemidler?

Kontrast får vi når to motsetninger settes opp mot hverandre. Eksempler på motsetninger er god/ond, varme/kulde, svart/hvit, langsom/rask osv. Kontrast er et vanlig virkemiddel for å skape spenning og dybde i tekster.

Hvorfor bruker man allusjon?

Formålet med en allusjon er å vekke assosiasjoner som bidrar til en dypere forståelse av teksten. Dette ved at allusjoner gjør oss i stand til å se både likhetstrekk (paralleller) og motsetninger (kontraster) mellom budskapene (tekstene).

Hva er forskjellen på allegori og allusjon?

Allegori og allusjon

Et annet begrep allegori ligner på, er allusjon. Her ligger likheten også i skrivemåten av de individuelle ordene. Mens en allegori er en hel enhet, så brukes en allusjon til å beskrive noe i en litt mindre skala. En allusjon er noe som ofte forekommer i litteratur.

Hva er besjeling eksempel?

Når vi tillegger gjenstander, dyr eller naturfenomener menneskelige egenskaper, kaller vi det besjeling. Besjeling er svært vanlig både i hverdagsspråket og i litteraturen. Noen eksempler kan være: Sola smiler fra en skyfri himmel.

Leave a Comment