Har fastleger en fastlege?

Hei! Ja, fastleger har sin egen fastlege. Leger kan som alle andre mennesker også ha behov for en medisinskfaglig vurdering, behandling og oppfølging. Enkle undersøkelser kan en lege selvfølgelig kunne utføre på seg selv, og også ta prøver.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?

Kan jeg til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å til en annen fastlege.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

I 2018 hadde fastlegene i Norge i snitt 1.100 pasienter, ifølge Helsedirektoratet. Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold.

Har fastleger en fastlege? – Related Questions

Hvor mye tjener en fastlege per pasient?

Basistilskuddet er et tilskudd fastlegen får fra kommunen for å drive praksis. Størrelsen på tilskuddet er avhengig av listestørrelsen. Basistilskuddet omtales ofte som «per capita» tilskuddet, og gir deg en tilskudd per pasient du har på listen. Per capita tilskuddet er per 1 januar 2021 på 499 kroner.

Hvor mye tjener en fastlege?

Kvinnelige fastleger hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 500 000 kroner, mennene lå nesten 380 000 kroner over. Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner.

Hvor mange har ikke fastlege i Norge?

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en ny kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viser at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 mangler fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger står uten fastlege.

Hvor mange pasienter har en fastlege per dag?

Det gjennomsnittlige antallet pasienter på hver fastlegeliste har gått langsomt nedover siden toppen i 2005 da det var ca. 1200 pasienter per liste. I hele 2018 har den gjennomsnittlige listelengden vært stabil på rundt 1100 pasienter.

Hvor mange fastleger er det i Norge?

Antall fastleger i Norge har økt hvert år siden ordningen med fastlege ble innført i 2001. I 2018 var det i underkant av 4 800 fastleger, godt over tusen flere fastleger enn det var de første årene med ordningen.

Har alle i Norge fastlege?

Alle innbyggere som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege.

Hvem er legen min?

Du kan finne ut hvem fastlegen din er ved å gå inn på helsenorge. Du kan finne hvem som er fastlegen din på samme sted som du bytter fastlege. Du må ha bank id for å logge deg inn. Når du har logget inn kan du se at øverst på siden står det hvem som er din fastlege nå.

Hvor mye tjener en spesialist lege?

Avgjørende for lønnen er hvilken rolle legen har. En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg. En legespesialist blir lønnet cirka 200.000 – 300.000 over dette, men variasjonene kan være store.

Hvor lenge må man vente på fastlege?

Ulovlig lang ventetid

Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager.

Kan legen nekte deg time?

Fastlegen må til enhver tid vurdere hvor mye det haster å få en time, men det skal vært mye til før fastlegen kan nekte en pasient på listen å bestille en time. Det er heller ikke lov for legen å si at man skal skifte fastlege, men legen har lov til å foreslå det.

Hva gjør man når fastlegen ikke svarer?

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
  1. Ring fastlegen din i åpningstiden.
  2. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe.
  3. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen?

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen? Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, har du krav på time samme dag. Er det ikke akutt, må du som regel vente litt, ifølge Øren. Kravet i fastlegeforskriften er at pasienten skal få hjelp innen fem virkedager.

Hvor ofte er det vanlig å gå til legen?

I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB. Noen er så å si aldri syke og oppsøker svært sjeldent et legekontor, andre går til legen ved det minste tegn på at noe er galt.

Hvor mye koster det å ikke møte opp til legetime?

Fra 1. januar økte regjeringen straffegebyret fra 700 kroner, til 1050 kroner. Altså koster det tre ganger så mye å glemme en avtale, som det gjør å møte opp.

Leave a Comment