Er luftvåpen registreringspliktig?

Registreringsplikt for luftvåpen

Fra og med 1. januar 2000 er det innført registreringsplikt for luft- og fjærvåpen som har en anslagsenergi på 10 joule eller mer, målt fire meter fra våpenets munning. For hel- og halvautomatiske luft og fjærvåpen er kravet 3 joule.

Kan man skyte med luftgevær i skogen?

For å kunne skyte med luftgevær i skogen må du få tillatelse til dette fra grunneier, enten dette er kommunen eller en privat eier. Du må også være sikker på at du ikke treffer andre mennesker eller dyr.

Kan man skyte kråke med luftgevær?

Det er ikke lov til å skyte kråker eller andre dyr med luftgevær. Dette følger av viltloven § 20.

Er luftvåpen registreringspliktig? – Related Questions

Er det lov å skyte med luftgevær i hagen?

Reglene om bruk av våpen finnes i våpenloven og våpenforskriften . Det kreves våpentillatelse for å ha våpen. Dette gjelder også luftgevær (som har grovere kaliber enn 4,5 mm), og også ved bruk på hytta og i hagen. Formålet med kravet om våpentillatelse er å hindre at personer som ikke er egnet til det har våpen.

Hvor er det lov til å skyte med luftgevær?

Det er etter dette først og fremst på skytebaner og på litt avsideliggende private områder det er lovlig å bruke luftvåpen. Luftvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm krever våpentillatelse, se våpenforskriften § 23. Dette gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun.

Hvem kan skyte med luftgevær?

For alle som skal kjøpe luftgevær i kaliberet 4,5mm (. 177) er det 18 års aldersgrense. Så lenge du er over 18 år trenger man heller ikke å søke politiet om tillatelse.

Kan man skyte småvilt uten jegerprøven?

Krav for å drive jakt i Norge

For opplæring kan 14 åringer delta i småviltjakt med gevær uten å ha avlagt jegerprøve fram til fylte 16 år, dersom han eller hun har tillatelse fra foresatte og er under tilsyn av tilsynsjeger.

Kan en 14 åring skyte rådyr?

Generell aldersgrense for jakt, felling og fangst. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år.

Kan 16 åringer jakte alene?

Når du har bestått jegerprøven og har fylt 16 år, så kan du jakte småvilt alene. Du kan derimot ikke jakte på storvilt alene før du har fylt 18 år. Det følge av Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 5 .

Er det lov å skyte fra bil?

Man må her gå inn i veilovens § 1, som definerer offentlig vei som at den må være åpen for alminnelig ferdsel og at den blir holdt ved like av stat, fylke eller kommune etter veilovens bestemmelser. Under jakt er det ikke lov å skyte over eller mot offentlig vei. Det er heller ikke lov til å skyte fra denne type vei.

Er det lov å skyte i mørket?

Og videre: – Skyting i mørket er ikke forbudt, men jegeren må ikke bare vurdere selve skuddet, men også ettersøkssituasjonen.

Hva er straffen for å skyte noen?

Straffen er fengsel fra 3 inntil 10 år dersom handlingen som nevnt i § 155 består av å avfyre skytevåpen eller bruke sprengstoff eller annet redskap som er egnet til å volde fare for betydelig skade på kropp, og den offentlige tjenestemannen er polititjenestemann eller annen offentlig tjenestemann som utøver

Når kan norsk politi skyte?

Skytevåpen kan brukes når «tjenestepersonen selv eller andre trues med eller utsettes for en grov voldshandling», og det er fare for alvorlig personskade eller dødsfall.

Kan man kjøpe AK 47 i Norge?

AK47 er et automatgevær som i utgangspunktet er ulovlig for privatpersoner i Norge.

Har svensk politi våpen?

ULIKE VÅPENREGLER: Svensk politi bærer våpen, det gjør ikke norsk politi. Bildet er fra Strømstad der norsk og svensk politi samarbeider når nordmenn valfarter over grensa i påsken. Politiet i Sverige er permanent bevæpnet, mens politiet i Norge normalt ikke er det.

Er det lov å ha pistol i Norge?

Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til. Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er «trening og konkurranser». Man får dermed kun eie et våpen som skal brukes til sportsskyting. «Bæretillatelse» er det ingen andre enn Politiet som får i Norge.

Kan man få våpentillatelse med rulleblad?

For å få våpentillatelseman ha god vandel. Politiet gjør en konkret vurdering opp mot de eventuelle sakene man har på rullebladet.

Leave a Comment